Szkoła

ZIELONA PRACOWNIA 2019

14 czerwca 2019 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia KONKURSU ZIELONA PRACOWNIA 2019 oraz wręczenie promes przyznania dotacji na utworzenie szkolnych ekopracowni. Promesę taką, w wysokości 30000 zł, otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach.
Uroczyście odebrał ją Wójt Gminy Łodygowice, pan Andrzej Pitera w towarzystwie autorek projektu: Krystyny Potrzeby- Jakubiec – nauczycielki biologii i przyrody w powyższej szkole, pani Sabiny Wajdzik – sekretarza placówki, a także przedstawicieli młodzieży szkolnej.
Konkurs pod hasłem „Zielona Pracownia – Projekt 2019” oraz „Zielona Pracownia 2019”, zorganizowany przez WFOŚiGW w Katowicach miał na celu zainspirowanie młodzieży do proekologicznych działań.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach wzięła udział w obu konkursach, zdobywając w pierwszym z nich 7500 zł na wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów biologicznyczno- ekologicznych, a w drugim, dotację w wysokości 30 000 zł, na utworzenie ekopracowni, gdzie w interesujący sposób będzie można prowadzić zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych, rozwijać kreatywność oraz badawcze zainteresowania uczniów.
Mamy nadzieję, że nauka w takiej nowoczesnej pracowni podniesie świadomość ekologiczną naszych uczniów, uatrakcyjni zajęcia, przyniesie lepsze rezultaty w nauczaniu a ponadto przestrzeń szkolna zostanie niekonwencjonalnie zagospodarowana.