Wywiad z Panią Krystyną Madziar

Wywiad z Panią Krystyną Madziar – Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach

  1. Dlaczego ludzie sięgają po książki?

Ludzie z różnych powodów sięgają po książki. Wśród tych najważniejszych jest ten jeden według mnie najistotniejszy. Dobre książki potrafią nadać sens życiu i ludzkim działaniom.

  1. Tak, lubię czytać, ale te lektury szkolne… Jaki był mój stosunek do książek narzuconych w przeszłości przez nauczyciela?

Lektury w przeszłości stanowiły kanon. Były lepsze i gorsze ale stanowiły jakiś logiczny sens, umacniały więź międzypokoleniową. Jeśli niosły w swej treści i przekazie konkretną wiedzę i wartości, to budowały komunikację społeczną, skłaniały do praktykowania wartości moralnych, samodyscypliny, szacunku, uczciwości, mądrości itp. Nie użyłam tutaj słowa „książki narzucane”, raczej wybrane przez nauczyciela, który jako mistrz, mentor chciał nam przez taki a nie inny wybór coś przekazać. To wcale nie ograniczało, bo każdy oprócz tego mógł i może czytać co zechce i ile zechce. Chodzi  tylko o tę „chęć”.

  1. Książki czy ekranizacje? Może jedno i drugie?

Tak, i jedno i drugie. Warunek jednak jest i pozostanie jeden. Należy tak kształtować wychowanie do czytelnictwa, aby ikonosfera (obraz) nie dominowała nad logosferą (słowo). Najpierw kultura słowa reprezentowana przez książki i czasopisma, a później inne media elektroniczne. Uzasadnienie takiej koncepcji opiera się na następujących przebadanych i udowodnionych faktach. Nadmierne korzystanie z obrazów TV, Internet, filmy spłyca myślenie, ogranicza krytycyzm, zniechęca do twórczej refleksji. To czytanie a nie oglądanie wzbogaca język, który jest podstawą myślenia i komunikacji między ludźmi. Kultura obrazkowa, telewizyjna nie skupia się na problemie, nie pozwala dostrzec zależności logicznych. Język literacki jest bogaty, uczy posługiwania się nim i wyrażania wielorakich odczuć i emocji. To czytanie rozwija wyobraźnię i postawę twórczą, uruchamia możliwości kreacyjne i interpretacyjne. Pobudza fantazję, buduje i pomaga zrozumieć  złożoność i wielowymiarowość współczesnego świata.  To książka czy czasopismo daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ogromem przeżyć, doświadczeń i wiedzy. Oglądając ekranizację, musimy zdawać sobie sprawę, że oglądamy mniej lub bardziej wierną interpretację oryginału dokonaną przez reżysera. Czasami nas wzbogaca czasami nie. Dlatego jeśli nie czytamy ekranizowanych dzieł, nigdy nie możemy być pewni, że obcując z filmem, doświadczamy kopii czy oryginału. Sugestia odbieranego obrazu jest bardzo głęboka. Przebywając jedynie w świecie obrazów, tkwi się w świecie złudzeń. Z czasem ktoś, kto tylko na tym opiera swą wiedzę i znajomość tematu, bywa podatny na działania propagandowe, a zwłaszcza manipulacje.

  1. Lista 5 książek, które każdy powinien przeczytać
  • 1.       Biblia (najwięcej wydań w historii ludzkości)
  • 2.       Eric Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”
  • 3.       Raspail J. „Obóz świętych”
  • 4.       Yves Boulvin  „Życie: pojedynek czy prezent?”
  • 5.       Antoine de Saint-Exupery „Mały książę”
  1. Wpływ książek na moje życie.

Jestem bibliotekarzem, więc książki są istotną częścią całego mojego życia prywatnego i zawodowego.  Nawyk czytania i obcowania z nimi kształtowany był przez rodziców, nauczycieli od najmłodszych lat. To w rodzinnym domu w procesie wychowania i kształtowania dbano o to, abyśmy czytali i umiejętnie korzystali z mediów. Dlatego z całą stanowczością i świadomością popartą wieloletnim doświadczeniem  mogę stwierdzić, że najbardziej skuteczną i przyjazną metodą  wszechstronnego rozwoju człowieka i jego edukacji jest systematyczne czytanie książek. Takie podejście sprawia również, że czytelnictwo kojarzy mi się zawsze z radością, chęcią poznania czegoś nowego i ciekawego, nigdy zaś z nudą  czy przymusem.  Dobra książka może przemówić do każdego, zaspokoić głód wiedzy, potrzeby emocjonalne oraz duchowe. Pozwala przezwyciężyć ból, samotność, dostarczyć radości i wzruszeń, uczyć mądrości i wytrwałości. Tego wszystkiego chciałabym życzyć wszystkim miłośnikom czytania, zachęcając również tych, którzy jeszcze nie korzystają z dobrodziejstw literatury.