Szkoła

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2 września 2019r. o godzinie 9.00 w hali sportowej naszej Szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego było połączone z akademią z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. II wojna światowa była największym w dziejach konfliktem zbrojnym trwającym od 1939 do 1945 roku. W dzisiejszej literaturze naukowej za początek wojny powszechnie uznaje się inwazję III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 roku. Łącznie straty i zniszczenia wojenne nie są możliwe do określenia. Zginęło nawet powyżej 80 milionów osób. Olbrzymie i niepowetowane szkody wojna przyniosła w Polsce. Liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na 6 do 7,5 milionów. Tylko z rąk niemieckich życie miało stracić ponad 5 milionów obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej, w tym 1,5-1,7 miliona Polaków i około 3 milionów Żydów. Straty materialne w samej Warszawie szacowano na przeszło 45 miliardów dolarów. Koniec wojny w Europie nastąpił w maju 1945 roku. Ceremonia kapitulacji III Rzeszy odbyła się dwukrotnie – najpierw przed przedstawicielami sił zachodnich, a następnie – wszystkich trzech sprzymierzonych mocarstw. Drugi z dokumentów podpisano 9 maja 1945 roku 16 minut po północy. (www.ciekawostkihistoryczne.pl)