Szkoła

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020

 • W 2019 r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich:
 • Rekrutacja dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
 • Rekrutacja dla absolwentów gimnazjów.
 • Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (pierwszy rocznik kończących 8-letnie szkoły podstawowe) oraz absolwenci gimnazjów (ostatni rocznik kończących gimnazja) będą
  się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.

Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej mogą podjąć naukę w:

 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • pięcioletnim technikum,
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

Absolwenci gimnazjum mogą podjąć naukę w;

 • trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 • czteroletnim technikum,
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

Więcej informacji w prezentacji multimedialnej: Rekrutacja do szkół średnich. lub w pliku rekrutacja.pdf