Reforma edukacji

Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zainteresowanych reformą edukacji zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

dz1