Rada rodziców – informacje

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach w roku szkolnym 2019/20:

Przewodniczący – Ryszard Czernek
Z-ca Przewodniczącego – Aneta Mikołajek-Zoń
Skarbnik – Anna Duchnowicz
Sekretarz – Alicja Midor-Graboń


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Krzysztof Gawęda
Członkowie: Beata Komuniecka-Dunat, Rafał Dochniak