Szkoła

Powrót do szkoły – nauka stacjonarna w szkole od 31 maja.

Od poniedziałku, 31 maja, wszyscy uczniowie naszej szkoły wracają do nauki stacjonarnej w szkole na zasadach sprzed pandemii COVID-19.

Wszystkie lekcje w naszej szkole od poniedziałku, 31 maja będą się odbywały zgodnie z obowiązującym podziałem godzin, z zachowaniem reżimu sanitarnego i podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Uczniowie klas ósmych są zobowiązani do zarejestrowania się w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych na stronie slaskie.edu.com.pl do 21 czerwca br. do godziny 15.00

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych są zamieszczone na stronie slaskie.edu.com.pl w Podręczniku użytkownika lub omówione w filmie: