Szkoła

Pomoc w problemach wychowawczych, edukacyjnych czy kryzysowych – dodatkowy numer do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
tel. (0 33) 861 33 09, 861 33 14,
www.pppzywiec.org

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żywcu informuje o uruchomieniu dodatkowego numeru telefonu: 576 670 116, pod którym codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 będą dyżurować pracownicy pedagogiczni Poradni.

Pod tym numerem można uzyskać pomoc w problemach wychowawczych, edukacyjnych czy kryzysowych.

Nie ma możliwości umówienia terminów czy omówienia spraw organizacyjnych przy wykorzystaniu tego numeru.

Z poważaniem
Dyrektor Poradni
mgr Magdalena Nowakowska

Szkoła

Próbne egzaminy ósmoklasistów – 17, 18 i 19 marca 2021r.

Od 17 do 19 marca odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty
organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna

Szkoła Ważne

Rekrutacja do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje,
że od 12 do 26 lutego 2021r. można zapisywać dzieci
do Oddziałów Przedszkolnych (tzw. „zerówki”) w naszej Szkole.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 3 do 26 lutego 2021 roku można zapisywać dzieci
do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Łodygowice
lub uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Szkoły – nr tel.: 338620627


Podpisane dokumenty w formie skanu można przesyłać na adres
sekretariat@lodygowice.edu.pl
lub osobiście składać w szkole.