Obiekty sportowe

Wszystkie zewnętrzne obiekty sportowe, w tym:

  • Boisko wielofunkcyjne pokryte powłoką poliuretanową o wymiarach 40 m. x 20 m.

  • Pełnowymiarowe boisko do koszykówki. 

  • Bieżnia czterotorowa prosta – 60 m.

  • Bieżnia czterokołowa okrągła – długość torów 127m, 137m, 147m, 157m.

  • Rzutnia do pchnięcia kulą.

  • Skocznia do skoku w dal.

są dostępne dla wszystkich chętnych codziennie,

włącznie z sobotami i niedzielami

od 1 kwietnia do 31 października,

od 600 do 2200