Nietypowy rajd

Nietypowy rajd

Uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w rajdzie, który odbył się w naprawdę bardzo nietypowym miejscu. Nie zabrakło w nim zabawy w podchody, poszukiwań ukrytych instrukcji zadań, zdobywania wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim dobrej zabawy i beczki śmiechu! A wszystko działo się – nie zgadniecie – wcale nie na obozie harcerskim, ale w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Żywcu. W „Rajdzie po bibliotece” wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, którzy przemierzając bibliotekę wzdłuż i wszerz podjęli wyzwanie bycia Tropicielami i Odkrywcami jej tajników. Cztery trzyosobowe grupy uczniów pracowały w różnych pomieszczeniach nad wyznaczonymi zadaniami, które pozwoliły im zapoznać się z pracą biblioteki i bibliotekarzy oraz poznać sposoby wyszukiwania informacji: opracowali regulamin biblioteki i poznali jego praktyczne zastosowanie, nauczyli się korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych,  składania zamówień na wybrane książki, wypisywania rewersów, poznali także drogę książki z wydawnictwa aż do rąk czytelnika, łącznie z jej opracowaniem i wpisaniem do inwentarza, sprawdzili jak funkcjonuje czytelnia i w jaki sposób można z niej korzystać. Na koniec podzielili się swoją wiedzą ze wszystkimi uczestnikami rajdu. Nie zbrakło przy tym żartów i śmiechu, a zwłaszcza wtedy, gdy można było zajrzeć tam, gdzie nie sięga ani oko, ani stopa zwykłego czytelnika – do najstarszych magazynów ukrytych w zaułkach piwnic i strychów oraz do działu opracowań zbiorów. Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami za udział w rajdzie, który 15 kwietnia 2015 roku odbył się po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni!

Idea zorganizowania nietypowego warsztatu bibliotecznego zrodziła się podczas spotkań Sieci Współpracy zawiązanej w Bibliotece Pedagogicznej w Żywcu. Zarażone optymizmem i zapałem pracujących tu pań Kornelii Gąsiorek i Katarzyny Szwed zaprzyjaźnione bibliotekarki panie Katarzyna Śleziak i Joanna Worek opracowały wraz z nimi wspólny projekt, który stanowi alternatywę dla tradycyjnych lekcji z zakresu edukacji czytelniczej. Projekt może być wykorzystany w pracy z uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjum.