Szkoła

Konkurs Informatyczno – Językowy „IKAR”

W eliminacjach szkolnych XVI edycji Konkursu Informatyczno – Językowego „IKAR”,
które odbyły się w poniedziałek, 19 lutego wzięło udział 9 uczniów Gimnazjum.

Eliminacje szkolne obejmowały 10 minutowy test teoretyczny oraz zadania praktyczne z informatyki w języku angielskim, na których rozwiązanie uczniowie mieli kolejne 30 minut.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja informatyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

Najwyższy wynik uzyskali: Patryk Sobkowski oraz Mikołaj Wojciechowski z klasy IIIA.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie organizatora konkursu: lomilowka.pl.