Szkoła Ważne

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od 4 maja uczniowie klas 1 – 3 naszej szkoły wracają na zajęcia stacjonarne w szkole.

Stacjonarnie w szkole uczą się również uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem zajęć, czynna będzie również stołówka szkolna.

Uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły pracują w trybie nauczania zdalnego do 15 maja .

W okresie nauczania zdalnego wszystkich uczniów obowiązują wypracowane wcześniej procedury i regulaminy.

Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przypomina się, że:

  1. Zajęcia świetlicowe zostaną zorganizowane tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
  2. Dodatkowe zajęcia dla dzieci korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być realizowane zdalnie bądź stacjonarnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami,
  3. Utrzymuje się organizowanie konsultacji dla klas ósmych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Informujemy, że szkoła nie dysponuje już wolnym sprzętem komputerowym do wypożyczenia uczniom.