Szkoła

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

Nasz szkoła zgłosiła swój udział w projekcie:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.