Czytanie jest modne !!!

Czytanie jest modne !!!

Od zeszłego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 szczególny nacisk położony został na popularyzację czytania. W tym celu zorganizowano wiele akcji, o których można było dowiedzieć się z naszej strony internetowej.

Wśród wielu wydarzeń towarzyszących projektowi pojawi się teraz coś nowego. Postanowiliśmy  zaangażować tych, którzy znają naszych uczniów z podwórka, kościoła, spacerów czy z domu. Prosimy o pomoc w popularyzacji czytania nie tylko mieszkańców naszej wsi, ale także  tych, którzy tu pracują, mają przyjaciół, rodzinę.

Dzieci, młodzież po otwarciu naszej strony przeczytają wywiady, posłuchają  przeczytanych fragmentów  ulubionych książek. Może właśnie internet, komputer okażą się właściwą drogą do wielu z nich. Bo przecież jest tyle powodów, aby czytać książki…