Zmiana czasu przerw międzylekcyjnych

Uwaga – zmiana czasu przerwy „obiadowej” po 4-tej lekcji.

Informujemy, że od dnia 17 września 2018 roku – od poniedziałku – następuje zmiana czasu przerw międzylekcyjnych od godziny 11.30. Przerwa obiadowa po 4-tej lekcji zostaje wydłużona o 10 minut i będzie trwała 30 minut. W związku z tym zmienia się również czas rozpoczęcia i zakończenia następnych lekcji oraz przerw, tj.:

 • 11.30 – 12.00 (przerwa obiadowa po 4-tej lekcji)
 • 12.45 – 13.05 (przerwa obiadowa po 5-tej lekcji)
 • 13.50 – 14.00 (przerwa po 6-tej lekcji)
 • 14.45 – 14.55 (przerwa po 7-tej lekcji)

Godziny prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole od 17 września 2018r:

 • Lekcja 1 – 8.00 – 8.45
 • Lekcja 2 – 8.55 – 9.40
 • Lekcja 3 – 9.50 – 10.35
 • Lekcja 4 – 10.45 – 11.30
 • Lekcja 5 – 12.00 – 12.45
 • Lekcja 6 – 13.05 – 13.50
 • Lekcja 7 – 14.00 – 14.45
 • Lekcja 8 – 14.55 – 15.40