Zajęcia z native speakerem języka angielskiego

W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej w Łodygowicach oraz filii w Biernej uczestniczyli w zajęciach z native speakerem języka angielskiego. Pan William, mieszkający na co dzień w Kanadzie, przyjechał do nas na specjalne zaproszenie pań Barbary Gąsiorek i Anny Janas-Hachorkiewicz.

W spotkaniach, które odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu, wzięli udział uczniowie klas I-III, IV-VII i gimnazjum. Mieli oni niepowtarzalną okazję porozmawiania z osobą, która posługuje się językiem angielskim na co dzień w swoim kraju. Jest to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ pan William posługuje się nie tylko strukturami i słownictwem z zakresu języka ogólnego, ale także współczesną, potoczną angielszczyzną. Dzięki uczestnictwu w konwersacjach z  rodowitym Kanadyjczykiem, uczniowie mogli usprawnić płynność wymowy, poznać nowe słówka, przećwiczyć stosowanie reguł  gramatycznych oraz przełamać barierę językową.

Niezwykle przyjemnym elementem spotkań było wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej poświęconej ciekawostkom na temat Kanady. W jej trakcie uczniowie zadawali naszemu, niezwykle sympatycznemu, gościowi różne pytania i otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Mogli zweryfikować swoje umiejętności językowe, biorąc udział w swobodnie prowadzonej rozmowie.

Zajęcia były bardzo ciekawe. Dzieci i młodzież miały dzięki nim możliwość poznania innej kultury. Ponadto przyczyniły się do jeszcze efektywniejszego przyswajania wiedzy językowej przez uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy naszemu gościowi za bardzo ciekawe spotkania, a Dyrekcji za zgodę na ich przeprowadzenie na terenie szkoły.