Szkoła

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje dla uczniów.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

1. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III.
2. Zajęcia świetlicowe prowadzone będą od godziny 7.00 do 16.30.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu uczniowie mogą korzystać z obiadów szkolnych.

4. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności tych, z których będą zdawać egzaminy.
5. Od 1 do 7 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Konsultacje te są dobrowolne, uczeń zgłasza chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu.

Zobowiązuje się nauczycieli i uczniów do przestrzegania procedur związanych z otwarciem szkoły podczas pandemii COVID 19 (dostępne na www.lodygowice.edu.pl)

Jednocześnie utrzymuje się realizację podstawy programowej w formie zdalnej.

Harmonogram konsultacji: 8.00 – 15.00
1. Poniedziałek: język polski, historia, wos, doradztwo zawodowe,
2. Wtorek: przyroda, geografia, biologia, informatyka,
3. Środa: matematyka, chemia, fizyka, religia,
4. Czwartek: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, edb,
5. Piątek: język angielski, język niemiecki, pedagog,

Uczeń na konsultacje przynosi tylko zeszyt i długopis!