Szkoła

Zabawa w matematykę

Dyrekcja i nauczyciele matematyki

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

zapraszają na rozgrywki matematyczne

uczniów klas czwartych wraz z nauczycielem

Zabawa w matematykę

Zawody odbędą się 9 stycznia 2019 roku o godz. 10.00

Szkoła zgłasza 4 osobową drużynę uczniów klas czwartych.
W trakcie zajęć uczestnicy rozwiązywać będą problemy matematyczne przy użyciu klocków Lego Education More To Math.

Zgoda rodzica na udział dziecka w rozgrywkach matematycznych – zgoda.pdf