Szkoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 8032,19 zł

Kwota zebrana przez naszą drużynę harcerską „Leśna Kompania” 12.01.2020. Dziękujemy.