Wpłaty za obiady – do 6 grudnia

Informujemy, że wpłaty za obiady za bieżący miesiąc
będą przyjmowane przez Panią Intendentkę tylko do 6 grudnia.