TAK pomagam…

W dniach 9 i 10 marca 2018r. ponad 20 wolontariuszy naszej szkoły aktywnie włączyło się w zbiórkę żywności dla najuboższych organizowaną przez Caritas Polska. Akcja była przeprowadzona pod hasłem: „TAK pomagam”. Wolontariusze z wielką gorliwością i zaangażowaniem zbierali ryż, makaron, cukier, mąkę, oleje, słodycze itp. dla ludzi starszych, ubogich, chorych i rodzin wielodzietnych. Udało się zebrać 270 kg. żywności, która zostanie przekazana potrzebującym przed świętami wielkanocnymi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę oraz wszystkim dobroczyńcom, którzy przez dar swego serca przyszli z pomocą ludziom ubogim. Dzięki waszej pomocy ludzie ci będą mogli przeżyć święta Wielkanocne w pokoju i nadziei na lepsze jutro.

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

/św. Jan Paweł II/

Opiekunki Szkolnego Koła Caritas