Spektakularne wyniki konkursów matematycznych !

Aleksandra Słaby z klasy IIIA jako jedyna reprezentowała Gimnazja z naszej Gminy w drugim etapie XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów w Bielsku-Białej. 

W pierwszym etapie tegorocznej OMJ wzięło udział kilku uczniów naszej szkoły. Jednak tylko Aleksandrze Słaby z klasy IIIA udało się przejść do zawodów drugiego stopnia. Odbyły się one 13 stycznia 2018 roku w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. W wyjeździe uczennicy towarzyszyła jej nauczycielka matematyki, Aleksandra Filuś.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Do OMJ może przystąpić każdy gimnazjalista. Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.

Więcej na temat olimpiady można znaleźć na stronie www.omj.edu.pl.


II etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

W Konkursie Przedmiotowym z Matematyki naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów:

  • Patryk Prochownik – uczeń klasy IIB
  • Aleksandra Słaby – uczennica klasy III A.

Gratulujemy

Opiekun: Aleksandra Filuś


Dnia 22 listopada 2017 roku odbyła się XXIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny.

49 uczniów Naszej Szkoły  uczestniczyło w tych matematycznych rozgrywkach.

Wyniki:

  • Wojciech Janas klasa 1 –Laureat ( I miejsce w województwie śląskim i 9 w kraju)
  • Karol Strzałka klasa 3 – Wynik Bardzo dobry (24 miejsce w województwie śląskim)
  • Paweł Nowakowski klasa 3 – Wynik Bardzo dobry (19 miejsce w województwie śląskim)
  • Mateusz Zieliński – najlepszy wynik w klasach czwartych (209 miejsce w województwie śląskim)
  • Michał Maślanka – najlepszy wynik w klasach piątych (91 miejsce w województwie śląskim)
  • Miłosz Hańderek – najlepszy wynik w klasach szóstych (87 miejsce w województwie śląskim)
  • Julia Bułka – najlepszy wynik w klasach siódmych (124 miejsce w województwie śląskim)

Opiekunowie konkursu: Nauczyciele matematyki