Rekrutacja do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje,
że zbliża się termin rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się poniżej
oraz na stronie Urzędu Gminy Łodygowice: www.lodygowice.pl