Rejestracja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Rejestracja uczniów w systemie elektronicznej rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych trwa do poniedziałku, 18 czerwca 2018r.

Do tego dnia kandydaci muszą założyć konta i złożyć wydrukowany i podpisany wniosek
w szkole pierwszego wyboru
– jeśli tego nie zrobią to ich kandydatura zostanie automatycznie odrzucona i stracą szansę nauki w wybranej szkole.
Do rejestracji konieczne jest założenie konta na stronie slaskie.edu.com.pl przy użyciu przez opcji ZGŁOŚ KANDYDATURE.

Przy zakładaniu konta koniecznie zapisz swój LOGIN (nadany przez system)
oraz swoje hasło, które ustalasz samodzielnie.

Kandydaci wybierający szkoły: sportowe, ponadgimnazjalne mistrzostwa sportowego, ponadgimnazjalne z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, oraz szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne, z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami międzynarodowymi składają wydrukowane i podpisane wnioski do 4 czerwca 2018. Od 5 do 15 czerwca szkoły sportowe i językowe przeprowadzają próby sprawności fizycznej lub testy kompetencji językowych.

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty wymagane przez szkołę, w tym dokumenty potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwie. Przed dostarczeniem kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczeń musi wprowadzić oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminu do systemu rekrutacyjnego, logując się na swoje konto i uzupełniając zakładkę OSIĄGNIĘCIA

6 lipca 2018r dyrektorzy szkół publikują listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 6 do 12 lipca 2018r uczniowie muszą potwierdzić chęć uczęszczania do szkoły do której zostali zakwalifikowani przez dowiezienie do tej szkoły oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów wymaganych przez szkołę.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe uczeń musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie wydaje od 6 lipca szkoła prowadząca kształcenie zawodowe do której aplikuje kandydat.

13 lipca dyrektorzy szkół publikują listy kandydatów przyjętych do szkoły na poszczególne kierunki.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie slaskie.edu.com.pl, na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych oraz w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru – telefonicznie lub przy składaniu wniosku.

Uwaga:

  1. Wydrukowany i podpisany przez kandydata i jego rodziców / opiekunów prawnych wniosek składamy tylko w jednym egzemplarzu do jednej szkoły – szkoły pierwszego wyboru.
  2. Po wydrukowaniu, podpisaniu i złożeniu wniosku nie można zmieniać w systemie rekrutacyjnym kolejności wyboru kierunków kształcenia w szkołach ani żadnych innych danych – może to spowodować nieważność wniosku.
  3. Uczeń jest zobowiązany samodzielnie wprowadzić swoje oceny ze świadectwa oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego do systemu przed dostarczeniem kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.