Rada rodziców – informacje

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach w roku szkolnym 2018/19:

1. Przewodnicząca: Jolanta Frydel
2. Skarbnik: Barbara Jeż
3. Sekretarz: Beata Sochacka