Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu

Poniżej zamieszczam informację, jaka znalazła się na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu.
Rodzice dzieci umówionych na diagnozę w PPP proszeni są o zapoznanie się z komunikatem i zastosowanie do zawartych w nim wytycznych.

OD DNIA 04.05.2020r. PORADNIA JEST CZYNNA W GODZ. 8.00-16.00

WIZYTY PROSZĘ WCZEŚNIEJ UMAWIAĆ TELEFONICZNIE: 338613309 LUB 796943011

Bardzo ważny komunikat dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu:

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz.780) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania Poradni do powrotu do spotkań bezpośrednich.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży – odpowiedniego do ich potrzeb. Przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa rozpoczniemy diagnozy w kierunku wydania dokumentów a o kolejności i terminie jego przeprowadzenia decyduje po analizie dostępnej dokumentacji Dyrektor Poradni.

Wszystkie osoby umówione w terminie od 11.05.2020 prosimy o oczekiwanie na informację z naszej strony. W przypadku braku kontaktu z naszej strony na 2-3 dni przed umówioną wizytą prosimy o kontakt z telefoniczny (338613309, 338613314) lub mailowo pppzywiec@interia.pl

O szczegółach w procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Oczekujemy na odpowiedź na pismo w sprawie opracowania i sformułowania zasad i warunków sanitarnych prowadzenia diagnoz bezpośrednich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Związek Zawodowy Rada Poradnictwa w dniu 30 kwietnia 2020 r.

W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Jak się przygotować do wizyty w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń dotyczących wizyt w Poradni:

  1. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu wizyty lub umówienia się na odbiór dokumentów (przyjmowani będą tylko osoby po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie).
  2. Prosimy aby na wizytę w Poradni dziecko przychodziło z jednym rodzicem/opiekunem.
  3. Na wizytę do Poradni zarówno rodzic, jak i dziecko przychodzą zdrowi, bez objawów infekcji – dzieci i rodzice z objawami infekcji nie będą przyjęci.
  4. Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce po wejściu do Poradni – płyn jest dostępny przy wejściu oraz wypełnić ankietę i oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
  5. Na badanie przychodzimy w maseczkach (obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4 roku życia).
  6. Wskazane jest, aby na badanie w Poradni przynieść jednorazowe rękawiczki.
  7. Prosimy o przyniesienie własnych przyborów do pisania (ołówek, długopis).
  8. Po przyjściu do Poradni prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie.
  9. Oczekując na przyjęcie lub na dziecko które jest w trakcie badania prosimy o oczekiwanie w poczekalni i nie poruszanie się po korytarzach poradni.
  10. Prosimy rozważyć konieczność wizyty – jeżeli można udzielić porady telefonicznej lub załatwić sprawę w innej formie to preferujemy takie rozwiązanie. (prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).