Szkoła Ważne

Połączenia z usługami Google

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami medialnymi dotyczącymi dodatkowych kosztów korzystania z rozwiązań wykorzystywanych przez szkoły przy prowadzeniu lekcji online, w tym aplikacji Google Classroom, informujemy, że nauczyciele naszej Szkoły używają wyłącznie bezpiecznych i bezpłatnych dla uczniów oraz ich rodziców rozwiązań komunikacyjnych do prowadzenia zajęć online. Jedynym kosztem obciążającym Państwa jako Rodziców/Opiekunów uczniów – jest koszt dostępu do internetu, z którego Państwo korzystają – niegenerujący dodatkowych opłat.

Publikowane informacje medialne dotyczą połączenia z usługami Google przy wykorzystaniu telefonu – gdzie jest podawany numer telefoniczny i kod PIN niezbędny do połączenia.  Wykorzystywane przez nauczycieli aplikacje: Google Classroom, Google Meet, Gmail czy Zoom pozwalają na połączenie uczestników lekcji zarówno przez internet, jak i przez telefon. Przy połączeniu przez internet wykorzystywany jest link (z zaproszeniem do zajęć) przesyłany uczniom przez nauczyciela – wtedy nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Natomiast w przypadku skorzystania przez ucznia z opcji „Dołącz przez telefon” może to spowodować naliczenie znacznych opłat, ponieważ jest to połączenie międzynarodowe ze Stanami Zjednoczonymi – prefix połączenia rozpoczyna się od +1 (np.: +1 123-456-7890). Ponadto w naszej szkole w ustawieniach Google Classroom, Google Meet (wideokonferencji) i Hangouts (czatów) opcja „Dołącz przez telefon” jest zablokowana i tym bardziej nie powinna być wyświetlana.

Uczniowie w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci internetu na lekcjach informatyki zostali poinformowani o braku anonimowości w internecie, zagrożeniach w sieci; konieczności zwracania szczególnej uwagi na to, w jaki sposób z niego korzystają, łącząc się z usługami sieciowymi i wykorzystując odnośniki internetowe, w tym również numery telefoniczne o podwyższonej opłacie, numery zagraniczne oraz płatne subskrypcje sms-owe.

Informujemy, że ewentualne połączenia telefoniczne pomiędzy uczniami korzystającymi z takiego sposobu komunikacji mogą spowodować naliczenie znacznych opłat, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Mając tę świadomość, warto przestrzec swoje dziecko, aby nie wykonywało połączeń telefonicznych na nieznane mu numery.

Szkoła

Informacje dotyczące nauczania online.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami rodziców i uczniów dotyczącymi realizacji procesu nauczania w formie online w naszej szkole, informujemy, że podstawową formą komunikacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami (uczniami) jest moduł wiadomości dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Prosimy o regularne, codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i odczytywanie przekazywanych Państwu przez wychowawców i nauczycieli informacji.

Uczniowie klas „0” oraz klas 1-3 będą mieli nadal zamieszczane zadania do wykonania na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Lekcje online. Ustalenie form realizacji i sposobów rozliczania poszczególnych zadań pozostaje w gestii wychowawcy klasy i nauczycieli uczących, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Uczniowie klas 4 – 8 naszej szkoły mają utworzone konta szkolne Gmail (G-suite) – są to konta, które zostały utworzone zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi prowadzenia zajęć online. Decyzją Pana Dyrektora i na wniosek nauczycieli wybraliśmy najmniej obciążające uczniów i rodziców rozwiązanie. Uczeń ma gotowe konto uczniowskie w domenie lodygowice.edu.pl, oparte o znane już uczniom rozwiązania Google – Gmail, do których musi się tylko zalogować – jednocześnie jest przypisany do swojej klasy, wychowawcy i nauczycieli. Konta te będą używane do prowadzenia zajęć online, przy wykorzystaniu rozwiązań Google Classroom, Dokumentów i Prezentacji Google, Dysku Google i innych usług.

W realizacji procesu nauczania online w klasach 4 – 8 od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 będą wykorzystywane wyłącznie konta uczniów założone przez szkołę, na które uczniowie logują się przy pomocy Google – Gmail z adresu https://mail.google.com/ wpisując swój adres email w formacie: imie.nazwisko_ucznia@lodygowice.edu.pl

Wszyscy uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do korzystania z kont szkolnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów proszę o wysłanie wiadomości na adres: administrator@lodygowice.edu.pl

Szkoła

Obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Od 16 kwietnia (od czwartku) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Egzamin ósmoklasisty zostaje przełożony. Zgodnie z informacjami rządowymi egzaminy odbędą się najwcześniej w czerwcu. Informacja o konkretnych terminach będzie ogłoszona najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Więcej informacji na stronach Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoła

Informacja dotycząca sprzętu komputerowego

Informujemy, że nasza szkoła obecnie nie dysponuje żadnym sprzętem komputerowym dla uczniów.

Wszystkie komputery, będące w dyspozycji Dyrektora Szkoły zostały użyczone uczniom, którzy nie posiadali żadnego sprzętu komputerowego, a tym samym nie mogli pracować online.