Hymn Szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

Niech podają dawne dzieje,
ludu pieśń natchniona
i wiatr niech szepce do ucha
jaką byłą Ona.

Ref.
O Jadwigo Święta,
Cenna perło w serca toni,
Któż to łask Twych nie pamięta,
Nie zna ciepła dłoni.

Sztandar szkoły my młodzieży
dziś w górę wzniesiemy,
Tobie cześć i uwielbienie
Z serc naszych niesiemy.

Ref. (…)

Lud i Ziemię Macierzystą,
ponad wszystko w świecie,
ukochała duszę czystą
jak matka swe dziecię.

Ref. (…)

Zdobna Bożym Majestatem
Uczelni skarbnica,
Szerząc oświatę, kulturę
Szła jak przodownica.

Ref. (…)

W roku szkolnym 1989/90 został ogłoszony konkurs na hymn szkolny. Zgłoszonych zostało 14 propozycji.

Najwięcej głosów uzyskał projekt pani Heleny Zając, zaprezentowany powyżej, który do dziś jest oficjalnym hymnem Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Czytaj dalej

Zielona Szkoła 2016

Gdzie ta keja?

Tegoroczny wyjazd na Zieloną Szkołę okazał się wyjątkowy…

W podróż udaliśmy się autokarem sprzed budynku szkoły 1 września ok. godz. 21: 00. Na miejsce dojechaliśmy bezpiecznie w godzinach rannych, następnego dnia. Mimo zmęczenia wszyscy z radością poszliśmy na śniadanie, a następnie na przywitanie z morzem.  Pogoda dopisała, więc było bardzo zabawnie.  Po kolacji pani Halinka wzięła gitarę i zaczęła grać szanty. Wszystkim wpadła do ucha jedna, bardzo rytmiczna piosenka, szybko się jej nauczyliśmy, a później okazało się, że do końca pobytu na zielonej szkole brzmiała w naszych uszach. Im częściej ją śpiewaliśmy, tym częściej zastanawialiśmy się, co to jest KEJA??? Niestety, nasze panie nie chciały zdradzić nam tej tajemnicy, tylko powiedziały, że w odpowiednim czasie dowiemy się, co to jest. Po dniu pełnym wrażeń nieco zmęczeni poszliśmy spać.

zs1

Czytaj dalej

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

szkola

Czytaj dalej

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

Pełnomocnictwo

My podpisani gminy Łodygowice, gminy Bierna i gminy Glemieniec upoważniamy Balcera Imielskiego rolnika z Łodygowic, Szymona Kufla zagrodnika z Glemieńca w sprawie o dotacyi Nauczyciela dla szkoły w Łodygowicach i o wybudowaniu tejże, opał i o czyszczeniu w jmieniu naszym deklaracyą oddać, protokoły i inne pisma urzędowe podpisywać, obowiązki na siebie brać, jednym słowem nas w tej sprawue w wszelkich rzeczach zastępować. (*)
Datum Łodygowice dnia 2 stycznia 1852r.

(*). Treść aktu erekcyjnego z dnia 2 stycznia 1852 roku.


Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

Okres zaborów.

Tradycja oświaty w Łodygowicach sięga początków XVII wieku. W tym czasie istniała już parafia łodygowska i Państwo łodygowskie należące wtedy do Jerzego księcia Zbarskiego – podczaszego i kasztelana krakowskiego od 1620 roku. Pierwsze zapiski o szkole łodygowskiej i jej nauczycielu spotykamy w roku 1630. Była to szkoła parafialna, obejmująca najniższy szczebel edukacji, w której poza religią uczono pisania, czytania i rachunków. Dzięki tej szkole, mieszkańcy Państwa łodygowskiego byli ludźmi stosunkowo światłymi, o rozbudzonych uczuciach patriotycznych. Świadczy o tym ich udział w walkach ze Szwedami w czasie „potopu szwedzkiego”. Szkoła parafialna przetrwała do wybudowania nowej szkoły, której projekt istniał prawdopodobnie już na początku XIX wieku. Pismem z 13 czerwca 1838 roku mandatariusz dominium łodygowickiego, Knyps pouczał proboszcza łodygowickiego, jak ma wytłumaczyć opieszałość w wybudowaniu nowej szkoły, do czego dominium było zobowiązane. Miała to być stosunkowo duża szkoła dla 300 uczniów i bardzo kosztowna. Dlatego też gromady protestowały przeciwko nałożeniu na nich kosztów budowy, motywując to tym, że…” ludność tutejsza i ich dzieci, dobrą naukę katechizmu, wraz z nauką czytania i pisania otrzymują i liczne je już posiadają, o czym sam biskup raczył się w zeszłym roku osobiście przekonać i raczył swoje stąd chlubne dla uczniów ludności tutejszej zadowolenie oświadczyć”… W końcu po długich przetargach wybudowano nową, drewnianą szkołę, która stanęła pod kościołem w Łodygowicach.

Czytaj dalej