Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Dieta kluczem do długiego i zdrowego życia…

W dniach 26 i 30 listopada gościliśmy w naszej szkole panią Annę Kubicę z Centrum Dietetyki Lemony Place, która jako wykwalifikowany dietetyk na co dzień sprawuje opiekę nad pacjentami z chorobami dietozależnymi. Tym razem w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się z uczniami klas szóstych i siódmych, poruszając tematy ważne nie tylko w okresie dorastania, ale stanowiące podstawę prawidłowego i zdrowego trybu życia w każdym wieku.
W trakcie zajęć dla chłopców zastał omówiony wpływ używek na zdrowie człowieka. Podkreślono także, że cukier i produkty w niego obfitujące są uzależniające i mogą powodować ogromne spustoszenie w ludzkim organizmie. Uczniowie dowiedzieli się, w jak wielu produktach i w jakich ilościach ten składnik występuje, jaki ma wpływ na zdrowie, ale także poznali sposoby jego ograniczenia w codziennej diecie. Pani Anna zwróciła szczególną uwagę na przyczyny oraz skutki cywilizacyjnej choroby, jaką jest otyłość. Wyjaśniła, jak ważna w tej kwestii jest odpowiednia profilaktyka.
Zajęcia przeprowadzone z dziewczętami dotyczyły m.in. zaburzeń odżywiania, przede wszystkim anoreksji i bulimii. Omówione zostały przyczyny, objawy a także konsekwencje tych bardzo niebezpiecznych chorób. Ponadto uczennice miały możliwość stworzenia zbilansowanego posiłku poprzez wyeliminowanie z niego wysoko przetworzonych i wysokokalorycznych produktów oraz zastąpienie ich zdrowymi, bogatymi w witaminy, minerały – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Spotkanie z ekspertem uświadomiło uczniom, jak wielkie znaczenie ma odżywianie. Wpływa ono nie tylko na sylwetkę, ale przede wszystkim na zdrowie, samopoczucie, ilość posiadanej energii oraz funkcjonowanie mózgu. W połączeniu z codzienną aktywnością fizyczną, unikaniem używek może stać się kluczem do długiego i zdrowego życia.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

Oryginał listu (pdf): list_MEN_GIS_rodzice

Akademia Szkolna ,,Dla Niepodległej”.

OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
AKADEMIA SZKOLNA ,,DLA NIEPODLEGŁEJ”.

Dnia 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Była ona zwieńczeniem szeregu działań edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych jakie przez ostatnie miesiące podejmowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. W akademii wzięli udział zaproszeni goście:
• Sekretarz Gminy Łodygowice pani Marta Stanowska
• Zastępca dyrektora delegatury ŚKO pani Elżbieta Sobieska
• Proboszcz parafii Łodygowice ks. prałat Józef Zajda
• Skarbnik Gminy Łodygowice pani Halina Wajdzik
• Dyrektor GZEAS–u pani Magdalena Micherdzińska
• Radni Gminy Łodygowice: pani Małgorzata Mieszczak i pan Eugeniusz Góra
• Liczne grono rodziców
Zaprezentowane przez uczniów widowisko podzielone było na dwie części. Część pierwsza, oficjalna stała się niecodzienną lekcją patriotyzmu. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, wokalne i taneczne, przypominając najważniejsze wydarzenia z historii Polski ostatnich stu lat. W tę niezwykłą uroczystość wpisała się również inicjatywa pani Minister Edukacji Narodowej ,, Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 wszyscy uczestnicy odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, wzmacniając tym samym poczucie narodowej wspólnoty. Na zakończenie akademii pan dyrektor Mirosław Jakubiec zaprosił w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Łodygowice na uroczystości gminne, które odbyły się 10 listopada na Placu Wolności w Łodygowicach.
Entuzjastyczne wykonanie ostatniej piosenki pt. ,, Bo wszyscy Polacy” było świadectwem wspólnego, radosnego świętowania.

Powiatowy konkurs „Dla Niepodległej”.

Dnia 19 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie ,,Dla Niepodległej”. Konkurs organizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Patronat honorowy sprawował Starosta Powiatu Żywieckiego i Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu. Założeniem konkursu było propagowanie patriotyzmu wyrażanego poprzez szacunek do kultury, literatury i języka ojczystego, polskich tradycji oraz dziedzictwa poprzednich pokoleń.
Niepowtarzalna atmosfera patriotyczna towarzyszyła wszystkim zebranym. Bogactwo tematyczne utworów i pięknie przygotowana ich interpretacja, dostarczyły odbiorcom niezapomnianych wrażeń. Uczniowie naszej szkoły stanęli na podium we wszystkich trzech kategoriach:
• W konkursie poezji śpiewanej III miejsce zajęła Martyna Dunat, uczennica klasy VII b.
• W konkursie recytatorskim II miejsce zajął Patryk Prochownik, uczeń klasy III b gimnazjum.
• W konkursie małych form teatralnych I miejsce zajęła grupa teatralna w składzie – Gabriela Cender, uczennica klasy III b gimnazjum , Kacper Czernek, uczeń III b gimnazjum, Szymon Glapiński III c gimnazjum i Michał Klepek III c gimnazjum.
Naszym laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Sprytna Matematyka

Piątoklasiści z Naszej szkoły biorą udział w projekcie pod nazwą „Opracowanie projektu i realizacja matematycznej gry edukacyjnej dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych z obszarów wiejskich województwa małopolskiego oraz śląskiego.” (nr projektu: 550), którego grantobiorcą jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego w ramach Programu “mPotęga” – V edycja.

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego narzędzia w postaci gry edukacyjnej, mającego na celu ułatwienie nauki matematyki uczniom szkół podstawowych. Opracowana pomoc dydaktyczna będzie testowana przez uczniów klas piątych z pięciu szkół podstawowych z województwa małopolskiego i śląskiego przez okres 10 tygodni. Wpływ innowacji na kompetencje uczniów sprawdzi specjalnie przygotowany test umiejętności matematycznych. Zakończenie i podsumowanie projektu odbędzie się na Akademii Techniczno-Humanistycznej 12 grudnia 2018 r. Eventowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje takie jak turniej gry Sprytna Matematyka, wykłady i warsztaty matematyczne. Na najlepszych graczy czekają cenne nagrody!
Koordynatorem projektu jest studentka IV roku Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Anna Gałuszka.

Innowacyjny charakter przedsięwzięcia:
• Współpraca Szkół Podstawowych z Uczelnią Wyższą.
• Wykonanie z drewna, przyjaznego dla zdrowia dzieci.
• Wykorzystanie zasady grywalności w kontekście motywacji uczniów do nauki.
• Wykorzystanie zasad projektowania zgodnych z trendami User Experience.
• Organizacja turnieju dla uczniów, odbywającego się na Uczelni Wyższej pozwoli na rozwój horyzontów uczniów oraz możliwość rywalizacji pod okiem studentów.
• Podniesienie kompetencji warsztatu badawczego osoby odpowiedzialnej za projekt i kadry nauczycielskiej zaangażowanej w prowadzenie zajęć.
• Każdy z uczniów objętych projektem otrzyma papierową wersję gry do samodzielnego wycięcia oraz instrukcję, dzięki której gra będzie mogła być wykorzystywana w domu, co pozwoli zaangażować w nią całą rodzinę.

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram projektu znajdą Państwo na stronie:
https://sprytniej.edu.pl/

Bieżąca relacja z realizacji znajduje się na facebookowym fanpage:
https://www.facebook.com/sprytniej/

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku