Szkoła

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 12 do 28 lutego 2019 roku można zapisywać dzieci do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Od 1 do 28 lutego 2019 roku można zapisywać dzieci do Klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Łodygowice oraz w poniższych dokumentach:

  1. Informacja Wójta Gminy na temat postępowania rekrutacyjnego.
  2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
  3. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Podstawowej.
  4. Zgłoszenie ucznia do klasy 1 Szkoły Podstawowej.