Szkoła

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy od 31 lipca 2020r. od godziny 10:00.