Obiady szkolne

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów szkolnych

Prosimy o uregulowanie należności za obiady za miesiąc czerwiec 2019
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019r.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów do 14 czerwca.