Szkoła

Nowy rok szkolny 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszej Szkole
nastąpiło
w dniu 4 września 2017r o godzinie 9.00.

Od 1 września 2017 r. zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, uległ przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczęli naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach w skład którego wchodziły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z filią w Biernej
 • Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

stają się uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z filią w Biernej.

Uczniowie klas II i III Gimnazjum kontynuują naukę w klasach prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z filią w Biernej.


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.
 3. Ferie zimowe – województwo śląskie: 29 stycznia – 11 lutego 2018r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
 5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
 6. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.