Konkurs Informatyczno – Językowy „IKAR”

Zapraszamy do udziału w XVI edycji
Konkursu Informatyczno – Językowego „IKAR”

Eliminacje szkolne odbędą się w poniedziałek, 19 lutego, o godzinie 10.00

Eliminacje szkolne (ETAP I) obejmować będą: 10 minutowy test teoretyczny oraz zadania praktyczne z informatyki w języku angielskim, na których rozwiązanie uczeń będzie miał kolejne 30 minut.

Głównym celem konkursu popularyzacja informatyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania praktycznych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie organizatora konkursu: lomilowka.pl.