Szkoła

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje, że od poniedziałku, 18 stycznia 2020r, uczniowie oddziałów przedszkolnych („zerówek”) oraz uczniowie klas I – III naszej szkoły wracają na zajęcia (lekcje) stacjonarne w szkole.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III będą mieli zajęcia w szkole według obowiązującego  wcześniej podziału godzin (planu lekcji z września/października 2020r).

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III mogą również uczestniczyć w zajęciach świetlicowych (opiekuńczych) w szkole.

Uczniowie klas IV – VIII , którzy nadal będą uczyć się zdalnie, w godzinach określonych w swoim planie lekcji są zobowiązani do zalogowania się do usług Google (Gmail) na swoje szkolne konta uczniowskie i nawiązania kontaktu z nauczycielem w formie on-line (Classroom, Google Meet, inne) lub za pomocą poczty elektronicznej.