Klasa Sportowa

W roku szkolnym 2016/2017 utworzona zostanie jedna klasa sportowa, realizująca, oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu:

  • piłki ręcznej,
  • piłki nożnej,
  • piłki siatkowej
  • lekkiej atletyki.

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w gimnazjum.

Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klasy sportowej odbywać się będą w obiektach posiadanych przez Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach: hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, kompleks lekkoatletyczny (bieżnia, rzutnia, skocznia) oraz dwa wielofunkcyjne boiska sportowe.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest przystąpienie do testu sprawności fizycznej, uzyskanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz złożenie dokumentacji zgodnie z regulaminem rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

  • wniosek (dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) lub zgłoszenie (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  • wykaz ocen z pierwszego semestru nauki w klasie VI
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej