Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 wrzesień 2017
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudzień 2017
3 Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
część humanistyczna

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • z zakresu języka polskiego

część matematyczno-przyrodnicza

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 • z zakresu matematyki

język obcy nowożytny

 • na poziomie podstawowym
 • na poziomie rozszerzonym
 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • godz. 9:00
 • godz. 11:00

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • godz. 9:00
 • godz. 11:00

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • godz. 9:00
 • godz. 11:00
 6 Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018
7 Ferie letnie (wakacje:) 23 czerwca – 31 sierpnia 2018
8 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: