Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 wrzesień 2018
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudzień 2018
3 Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019
4

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego:
  • 15 – 16 – 17 kwietnia 2019
  • 10 – 11 – 12 kwietnia 2019

14 czerwca 2019

5 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
 6 Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019
7 Ferie letnie (wakacje:) 22 czerwca – 31 sierpnia 2019