Szkoła

Konkurs na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”

II Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski”

Fakt przyjęcia ustawy o Święcie Chrztu Polski daje nam wyjątkową szansę, aby pokazać korzenie naszej państwowości już w ponad tysiącletniej historii.

Cele konkursu:
– Promocja Święta Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta;
– Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści
patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Konkurs skierowany jest m. in. do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII

Prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z Chrztem Polski.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można pod adresem: www.swietochrztu.pl/konkurs

Regulamin II Konkursu na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”