Szkoła

Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
informuje, że
w szkole trwa strajk do odwołania.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
są 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019r.

Podczas strajku Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.