Biblioteka szkolna

WOLNE LEKTURY
https://wolnelektury.pl/

LEGALNA KULTURA
https://www.legalnakultura.pl/pl

ZBIORY POLSKICH INSTYTUCJI KULTURY
https://fbc.pionier.net.pl/

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE
https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/ksiazki-elektroniczne-bez-ograniczen

IBUK
https://www.ibuk.pl/

SŁOWNIKI:
SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY
https://sjp.pwn.pl/slowniki/S%C5%82ownik-frazeologiczny-j%C4%99zyka-polskiego.html

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY Z ZASADAMI PISOWNI POLSKIEJ
https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html

SŁOWNIK SYNONIMÓW
https://www.synonimy.pl/
https://synonim.net/

SŁOWNIK ANTONIMÓW
https://antonimy.net

SŁOWNIK INTERPUNKCJI
https://sjp.pwn.pl/zasady/Interpunkcja-polska;629734.html