Szkoła

Bezkonkurencyjni! Wyniki egzaminów naszych absolwentów znacznie powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej!

Nasi absolwenci, którzy w roku szkolnym 2020 / 2021 przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty, osiągnęli bardzo wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów, co świadczy o ich dużej wiedzy oraz bardzo dobrym przygotowaniu. Sukces ten jest efektem intensywnej pracy uczniów, którzy pomimo pandemii COVID-19 oraz związanego z tym zdalnego nauczania online odpowiedzialnie potraktowali wybór dalszej drogi kształcenia oraz pracy nauczycieli na wszystkich etapach nauczania i ich zaangażowania w rozwijanie talentów i predyspozycji swoich wychowanków.

PRZEDMIOT EGZAMINACYJNY POLSKA WOJEWÓDZTWO ŚLASKIE POWIAT ŻYWIECKI NASZA SZKOŁA 
Język polski 60% 61% 63% 69,04%
Matematyka 47% 47% 46% 55,67%
Język angielski 69% 67% 62% 77,69%

Serdecznie gratulujemy!