Akademia Szkolna ,,Dla Niepodległej”.

OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
AKADEMIA SZKOLNA ,,DLA NIEPODLEGŁEJ”.

Dnia 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Była ona zwieńczeniem szeregu działań edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych jakie przez ostatnie miesiące podejmowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. W akademii wzięli udział zaproszeni goście:
• Sekretarz Gminy Łodygowice pani Marta Stanowska
• Zastępca dyrektora delegatury ŚKO pani Elżbieta Sobieska
• Proboszcz parafii Łodygowice ks. prałat Józef Zajda
• Skarbnik Gminy Łodygowice pani Halina Wajdzik
• Dyrektor GZEAS–u pani Magdalena Micherdzińska
• Radni Gminy Łodygowice: pani Małgorzata Mieszczak i pan Eugeniusz Góra
• Liczne grono rodziców
Zaprezentowane przez uczniów widowisko podzielone było na dwie części. Część pierwsza, oficjalna stała się niecodzienną lekcją patriotyzmu. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, wokalne i taneczne, przypominając najważniejsze wydarzenia z historii Polski ostatnich stu lat. W tę niezwykłą uroczystość wpisała się również inicjatywa pani Minister Edukacji Narodowej ,, Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 wszyscy uczestnicy odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, wzmacniając tym samym poczucie narodowej wspólnoty. Na zakończenie akademii pan dyrektor Mirosław Jakubiec zaprosił w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Łodygowice na uroczystości gminne, które odbyły się 10 listopada na Placu Wolności w Łodygowicach.
Entuzjastyczne wykonanie ostatniej piosenki pt. ,, Bo wszyscy Polacy” było świadectwem wspólnego, radosnego świętowania.