Szkoła

Informacje dotyczące nauczania online.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami rodziców i uczniów dotyczącymi realizacji procesu nauczania w formie online w naszej szkole, informujemy, że podstawową formą komunikacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami (uczniami) jest moduł wiadomości dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Prosimy o regularne, codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i odczytywanie przekazywanych Państwu przez wychowawców i nauczycieli informacji.

Uczniowie klas „0” oraz klas 1-3 będą mieli nadal zamieszczane zadania do wykonania na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Lekcje online. Ustalenie form realizacji i sposobów rozliczania poszczególnych zadań pozostaje w gestii wychowawcy klasy i nauczycieli uczących, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Uczniowie klas 4 – 8 naszej szkoły mają utworzone konta szkolne Gmail (G-suite) – są to konta, które zostały utworzone zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi prowadzenia zajęć online. Decyzją Pana Dyrektora i na wniosek nauczycieli wybraliśmy najmniej obciążające uczniów i rodziców rozwiązanie. Uczeń ma gotowe konto uczniowskie w domenie lodygowice.edu.pl, oparte o znane już uczniom rozwiązania Google – Gmail, do których musi się tylko zalogować – jednocześnie jest przypisany do swojej klasy, wychowawcy i nauczycieli. Konta te będą używane do prowadzenia zajęć online, przy wykorzystaniu rozwiązań Google Classroom, Dokumentów i Prezentacji Google, Dysku Google i innych usług.

W realizacji procesu nauczania online w klasach 4 – 8 od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 będą wykorzystywane wyłącznie konta uczniów założone przez szkołę, na które uczniowie logują się przy pomocy Google – Gmail z adresu https://mail.google.com/ wpisując swój adres email w formacie: imie.nazwisko_ucznia@lodygowice.edu.pl

Wszyscy uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do korzystania z kont szkolnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów proszę o wysłanie wiadomości na adres: administrator@lodygowice.edu.pl