Szkoła

Komunikat Dyrektora Szkoły

Uczniowie oddziałów przedszkolnych („zerówek”)
od 19 kwietnia wracają na zajęcia stacjonarnie w szkole.

Wszystkie zajęcia „zerówek” odbywają się zgodnie z planem zajęć, otwarta będzie również stołówka szkolna.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii do 25 kwietnia br. zostały przedłużone obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

W związku z powyższym uczniowie klas I – VIII naszej szkoły do 25 kwietnia pracują w trybie nauczania zdalnego.

W okresie nauczania zdalnego wszystkich uczniów obowiązują wypracowane wcześniej procedury i regulaminy.

Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przypomina się, że:

  1. Zajęcia świetlicowe zostaną zorganizowane tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
  2. Dodatkowe zajęcia dla dzieci korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być realizowane zdalnie bądź stacjonarnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami,
  3. Utrzymuje się organizowanie konsultacji dla klas ósmych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Informujemy, że szkoła nie dysponuje już wolnym sprzętem komputerowym do wypożyczenia uczniom.

Szkoła

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do „zerówki” i klasy pierwszej – do 17 marca br.

Przypominamy o konieczności złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia potwierdzającego wole przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 17 marca 2021r.
Gotowe druki dostępne są w szkole.