Szkoła Ważne

Rekrutacja do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach informuje,
że od 12 do 26 lutego 2021r. można zapisywać dzieci
do Oddziałów Przedszkolnych (tzw. „zerówki”) w naszej Szkole.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 3 do 26 lutego 2021 roku można zapisywać dzieci
do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Urzędu Gminy Łodygowice
lub uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Szkoły – nr tel.: 338620627


Podpisane dokumenty w formie skanu można przesyłać na adres
sekretariat@lodygowice.edu.pl
lub osobiście składać w szkole.