Szkoła

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje dla uczniów

Dyrektor Szkoły informuje, że zajęcia, które zostały uruchomione w szkole, tj. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III i konsultacje dla uczniów klas IV-VIII będą kontynuowane do końca roku szkolnego. 
Ww. zajęcia odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

Zobowiązuje się nauczycieli i uczniów do przestrzegania procedur związanych z otwarciem szkoły podczas pandemii COVID 19 (dostępne na www.lodygowice.edu.pl)

Jednocześnie utrzymuje się realizację podstawy programowej w formie zdalnej.

Harmonogram konsultacji: 8.00 – 15.00
1. Poniedziałek: język polski, historia, wos, doradztwo zawodowe,
2. Wtorek: przyroda, geografia, biologia, informatyka,
3. Środa: matematyka, chemia, fizyka, religia,
4. Czwartek: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, edb,
5. Piątek: język angielski, język niemiecki, pedagog,