Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach
Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1. tel./fax: +33 8620627
Strona główna arrow Napisz do nas
23.08.2014.
Napisz do nas
Rekrutacja Gimnazjum Utwórz PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

w sprawie zapisu uczniów
do klasy pierwszej Gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015

Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dziecko do klasy pierwszej Gimnazjum wypełniają zgłoszenie ucznia do klasy I Gimnazjum, natomiast rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Gimnazjum.

Te same dokumenty dotyczą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Gimnazjum o profilu sportowym.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uczniów do klasy sportowej.  

Kartę zgłoszenia i wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do I klasy Gimnazjum.

Od 3 - 31 marca 2014r. – składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy

28 maja 2014r. - test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej

Do 1 lipca 2014r. – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

3 lipca 2014r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 7 lipca 2014r. - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia.

8 lipca 2014r. – podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum nr1 im. Królowej Jadwigiw Łodygowicach.

Terminy rekrutacji do klasy sportowej są zgodne z ogólnymi zasadami przyjęcia w danym roku szkolnym. Datę testu sprawnościowego ustala dyrektor szkoły i podaje  do publicznej wiadomości do końca lutego danego roku szkolnego. Przewiduje się dodatkowy termin testu sprawnościowego dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do testu sprawnościowego. Uczniowie podlegają rekrutacji uzupełniającej na zasadach określonych w statucie szkoły.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni.

Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów, terminów i wymaganych dokumentów umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Do pobrania

 

 

 
Rekrutacja SP Utwórz PDF Drukuj

 

OGŁOSZENIE

w sprawie zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego
i do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach informuje, że zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzone będą
od 3 do 31 marca 2014r.

2. Rodzice/opiekunowie dzieci podlegających obowiązkowi przygotowania przedszkolnego zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego wypełniają wniosek i składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

3. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 • urodzone w 2007 r.
 • urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  (objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014).

4. Dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą podjąć naukę w szkole od 1 września 2014 r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

5. Szkoła ma obowiązek przyjąć dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, natomiast dzieci zamieszkałe poza jej obwodem mogą zostać przyjęte na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zapisując dziecko do szkoły wypełniają ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I, natomiast rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY I.
Kartę zgłoszenia i wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

7. Informacje dotyczące kryteriów, terminów i wymaganych dokumentów umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Do pobrania:

 

 
Marzec 2013 - Sierpień 2013 Utwórz PDF Drukuj

Absolwenci klas trzecich Gimnazjum

Klasa 3A - rocznik 2013

Klasa 3A

Klasa 3C - rocznik 2013

Klasa 3C

Relacja fotograficzna z zakończenia roku szkolnego 2012/2013 jest dostępna w naszej Galerii :

Szkoła Podstawowa | Gimnazjum


Wszystkie zewnętrzne obiekty sportowe na terenie naszego Zespołu Szkół, w tym boiska, bieżnie, rzutnie i skocznie są dostępne dla wszystkich chętnych codziennie, włącznie z sobotami i niedzielami od 1 kwietnia do 31 października, od 600 do 2200

Więcej informacji w menu z lewej: Obiekty sportowe

Bezpieczne Wakacje


Gratulacje dla naszych aktorów!

W naszym gimnazjum  od wielu lat działa kółko teatralne "Nic śmiesznego”, w  ramach którego uczniowie co roku oprócz rozwijania warsztatu teatralnego, biorą udział w różnych konkursach. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie z grupy teatralnej zajęli czołowe miejsca  w wielu konkursach teatralnych i recytatorskich.

Agnieszka Pawlik zajęła II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Krótkich Przedstawień Teatralnych i Monodramów XIV MINIATURACH TEATRALNYCH za monodram pt.: Monolog szalonej kobiety; jest laureatką II miejsca w IX Diecezjalnym Konkursie Poezji Religijnej w Żywcu. Jej talent recytatorski został wyróżniony także w X Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim w Bielsku- Białej.

Jakub Giercuszkiewicz jest natomiast laureatem III miejsca Wojewódzkiego Przeglądu Krótkich Przedstawień Teatralnych i Monodramów XIV MINIATUR TEATRALNYCH w kategorii monodramu oraz zdobywcą wyróżnienia w X Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim w Bielsku- Białej.

Gratulujemy młodym aktorom i życzymy dalszych sukcesów.
Jesteśmy z nich bardzo dumni, gdyż dzięki ich talentom, ale i ciężkiej pracy rozsławiamy dobre imię naszej szkoły.
Anita Gruszecka

Uwaga uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Zapraszamy Was do udziału
w Wakacyjnym konkursie fotograficznym
pod tytułem: „Moja mała ojczyzna- Łodygowice”.

Zdjęcia wywołane w formacie 15x21
należy złożyć do dnia 16.09.2013 u wychowawców.


Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

 
W dniach 8-15 czerwca 2013 r. nasza młodzież gimnazjalna uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymianie.  Była to już 7 wymiana. Nasze zaprzyjaźnione St. Viti  Gymnasium z Zeven niedaleko Bremy i w tym roku przyjęło nas bardzo gościnnie. Uczestniczyliśmy w życiu szkoły. Byliśmy na lekcjach, zwiedzaliśmy obiekt szkolny, wspaniałe było spotkanie z młodzieżą z Meksyku, która również w tych samych dniach uczestniczyła w wymianie.  W polsko-niemiecko-meksykańskim gronie byliśmy nad Morzem Północnym i wędrowaliśmy w czasie odpływu po Morzu Wattowym. Podziwialiśmy również przepiękne stare miasto w Bremie. Interaktywne muzeum techniki Universum dostarczyło nam wartościowych doświadczeń z dziedziny nauk ścisłych. Wspólnie spędzany czas pozwolił nam poznać inną kulturę, zwyczaje i język. W tak międzynarodowym gronie mogliśmy lepiej rozumieć siebie, swoją mentalność i też mentalność innych narodów.
 
Środowiskiem, w którym dobrze poznawaliśmy się, był dom rodzinny i chwile spędzone w wolnym czasie. Gospodarze bardzo zadbali o ciekawy program domowy, wspólne spotkania przy grillu, przejażdżki konne, nocowanie po namiotem. Wielu z nas ze swoimi rodzinami w niedzielę odwiedziło Hamburg.
 
Poznawaliśmy się również w czasie pracy nad projektem filmowym. W małych grupach nakręcaliśmy krótkie filmiki na różne tematy: szkoła, jedzenie, uprzedzenia oraz język. Efekt naszej pracy był przedstawiany w czasie Dnia Otwartych Drzwi, kiedy to szkoła prezentowała na zewnątrz swój dorobek. Ten dzień pozwolił naszej wymianie zaprezentować się w lokalnej społeczności. W ciekawy sposób poznawaliśmy życie szkoły w Zeven.
 
Pożegnanie na dworcu autobusowym w Zeven było pełne wzruszeń. Wracaliśmy do Polski z szerszym patrzeniem na ludzi i świat. Pogłębiliśmy również swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym. Wszyscy cieszyliśmy się z tych pięknych chwil w Niemczech.
 
Zdjęcia z wymiany można zobaczyć w naszej Galerii.


Nasza Szkoła w Rodzinie Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

WawelW sobotę 8 czerwca b.r. w godzinach porannych prawie 50-osobowa delegacja naszego Zespołu Szkół nr 1 wyruszyła autokarem do Krakowa, by po raz pierwszy wziąć udział w Święcie naszej Patronki, obchodzonym co roku przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich. Przede wszystkim chcieliśmy uczcić św. Królową Jadwigę w katedrze wawelskiej w dniu ogłoszenia Jej Świętą przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ponadto chcieliśmy się spotkać z przedstawicielami innych szkół, noszących to samo imię, by zobaczyć, czym żyją nasi rówieśnicy i jak realizują się w szkolnej rzeczywistości. W drodze towarzyszył nam deszcz, ale Kraków przywitał nas słońcem. Pierwsza część spotkania miała charakter konkursowo-artystyczny. W gościnnych salach Księży Misjonarzy kibicowaliśmy Angelice Kufel  z kl. III gimnazjum, która znalazła się w gronie kandydatek do tytułu Królowa Roku 2013/14. Byliśmy dumni z Jej prezentacji i oklaskami przywitaliśmy Jej nominację na Królową Serdeczności. Królową Roku została Weronika Kurowska z kl. V Szkoły Podstawowej w Szczyrku. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników Konkursu obejrzeliśmy przedstawienie na temat Królowej Jadwigi w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Parczewie. Przed południem wyruszyliśmy ze Stradomia na pobliski Wawel. Nasze poczty sztandarowe SP i Gim wspaniale prezentowały się w katedrze, podczas wspólnej mszy św. i modlitwy przy Czarnym Krzyżu św. Królowej Jadwigi, gdzie znajdują się Jej relikwie. Na koniec spotkania w Katedrze każdy z nas złożył na ołtarzu czerwoną różę dla naszej Patronki- byliśmy przecież na Jej Imieninach.  To było niezwykłe przeżycie.  Pod przewodnictwem naszych Pań Dyrektorek przeszliśmy uliczkami pięknego Krakowa, podążając śladami Królowej Jadwigi i Jana Pawła II i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.


Jadwigi

W dniu 14 października 2006r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej .
8 czerwca 2007r. w 10 rocznicę kanonizacji Królowej Jadwigi odbył się w Krakowie I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012r. II Zjazd naszych szkół w 15 lecie kanonizacji. Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły noszące imię Pani Wawelskiej do współpracy oraz udziału w działaniach Rodziny oraz do aktywności na stronie internetowej Rodziny. Nasze szkoły włączyły się do Rodziny Szkół Jadwiżańskich w tym roku szkolnym.

 

Cele Rodziny Szkół Jadwiżańskich

 • Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej
 • Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
 • Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
 • Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
 • Promocja środowisk lokalnych
 
„Zapraszam wszystkie szkoły w Polsce, którym patronuje Św. Jadwiga, Królowa do dalszej współpracy, pamiętając, że jesteśmy spadkobiercami Jej dziedzictwa, pragniemy z miłością i oddaniem kontynuować Jej dzieło, szerzyć nowe zadania ku chwale Pana Boga i Św. Jadwigi. Rodzina naszych szkół działa już ponad pięć lat. Dzielimy się pomysłami i osiągnięciami, wspólnie przeżywamy chwile wielkie i małe, radosne i smutne. Łączy nas dążenie do bliższego poznania Patronki i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości przez Nią reprezentowanych. Inicjatywy Rodziny wpisują się w kontekst budowy wspólnoty europejskiej i starań o ogłoszenie Św. Jadwigi patronką Europy. Wspólne działanie przyczynia się do wzbogacenia oferty programowej szkół, tworzenia niepowtarzalnego klimatu w społecznościach szkolnych (co widać choćby na tym portalu) i uzyskiwania wsparcia oraz kontaktów krajowych i międzynarodowych niedostępnych dla szkół działających w pojedynkę. W Polsce istnieje obecnie 200 Szkół Jadwiżańskich. W pracach rodziny uczestniczyła jak dotąd jedna trzecia tej liczby. Zachęcamy do włączenia się we wspólne dzieło.”
Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

Święto Szkoły - 6 czerwca 2013r

6 czerwca br. cała społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach obchodziła święto swojej patronki – Królowej Jadwigi. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od przemarszu dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza, gdzie odbyła się uroczysta msza i uczczenie relikwii Świętej Jadwigi.

Święto Szkoły 2013

Następnie miała miejsce  akademia, którą zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pan poseł Stanisław Pięta, Wójt Gminy Łodygowice - Pan Andrzej Pitera, radni Gminy Łodygowice: Pani Małgorzata Mieszczak, Pani Krystyna Potrzeba-Jakubiec oraz Pan Eugeniusz Jachym, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Pani Krystyna Madziar, Sołtys Łodygowic - Pan Eugeniusz Góra oraz Rodzice naszych uczniów.

Święto Szkoły 2013

 Po zabraniu głosu przez Dyrektora ZS nr 1 w Łodygowicach Pana Mirosława Jakubca przyszedł czas na wyróżnienie i nagrodzenie Wzorowych Absolwentów: Natalii Harężlak (SP) i Sary Barcik (Gimnazjum). Tytuł Sportowca Roku przyznano Dominice Pezdek, uczennicy szkoły podstawowej oraz Sarze Barcik. Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów – finalistów i laureatów konkursów.

Święto Szkoły 2013

Miłości, jakie twoje imię? Na to pytanie starali się w części artystycznej akademii odpowiedzieć uczniowie prezentujący wiersze i piosenki ukazujące różne jej odcienie. Zaakcentowana została postawa człowieka kochającego i szanującego życie, który aby nie zagubić się w dzisiejszym hałaśliwym i zabieganym świecie, szuka sprawdzonych przez czas wzorców. Należny do nich niewątpliwie Królowa Jadwiga.

 Święto Szkoły 2013

Uroczystość zakończyła się w klasach słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach.


 Wiersze Tuwima i Brzechwy

W środę 15 maja odbył się finał konkursu recytatorskiego „Wiersze Tuwima i Brzechwy”. W każdej z klas I-III przeprowadzono konkurs klasowy, by wyłonić trzech finalistów:Konkurs Recytatorski
 • Kl. 1 a: Aleksandra Barabasz, Martyna Kamińska, Anna Topolska;
 • Kl. 1 b: Amelia Kania, Anna Midor, Oliwia Rusin;
 • Kl. 2 a: Kacper Bil, Oliwia Sojka, Agata Michalik;
 • Kl. 2 b: Kasia Morys, Julia Bułka, Bartek Suchanek;
 • Kl. 3 a: Wiktoria Jakubiec, Julia Kleszcz, Patryk Prochownik;
 • Kl. 3 b: Aurelia Wiącek, Milena Jakóbiec oraz Szymon Dziekanowski, Kamila Kastura.
 
Konkurs RecytatorskiNajpierw wystąpili zaproszeni goście – starsze koleżanki: Agnieszka Pawlik, Zuzanna Szczepańska i Julia Góra, a następnie finaliści. Po wystąpieniu wszystkich uczestników, jury w skład którego wchodzili: Pani Dyrektor Ewa Pawela oraz wychowawczynie klas I-III, udało się na naradę.
Oto wyniki:
I miejsce – Patryk Prochownik
II miejsce – Aleksandra Barabasz
III miejsce – Katarzyna Morys
 
Wyróżnieni zostali: Amelia Kania, Milena Jakóbiec i Szymon Dziekanowski.
 

 W klasach 1-3 Szkoły Podstawowej odbył się Turniej Szachowy.

W eliminacjach klasowych zostało wytypowanych 14 najlepiej grających uczniów. Następnie każdy z nich rozegrał 2 mecze, po których do kolejnego etapu przeszło 10 najlepszych zawodników. Do finałów dostało się 6 graczy. Rozgrywki odbywały się w systemie „każdy z każdym”. Wyłoniono następujących zwycięzców:
 • I miejsce – Szymon Suchanek kl. III b
 • II miejsce – Aleksander Matuszek kl. I b
 • III miejsce – Szymon Pitera kl. II a
Otrzymają oni nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątkowe dyplomy.
 

Dzień Języków Obcych w Gimnazjum

Dzień Języków Obcych 20139 maja 2013r. w naszym Gimnazjum odbył się Dzień Języków Obcych. Na pierwszej lekcji przedstawiciele klas brali udział w Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który był odrębną częścią Dnia Języków Obcych. Następnie udaliśmy się w niezwykłą podróż po Europie. Każda klasa wylosowała wcześniej państwo europejskie i wykonała zadania w odniesieniu do tego państwa. Tak więc podczas prezentacji odwiedziliśmy 9 państw, które ukazały nam swoje cenne i piękne zabytki, budowle, następnie podziwialiśmy tańce europejskie, charakterystyczne dla tych państw, w wykonaniu naszych uczniów, a na koniec wysłuchaliśmy piosenek w języku angielskim lub niemieckim w wersji karaoke.

Dzień Języków Obcych 2013Wyniki konkursu w Dniu Języków Obcych:
 • I miejsce zajęła klasa 2a,
 • II miejsce zajęła klasa 3a,
 • III miejsce klasa 3c.
 
Zwycięskim klasom gratulujemy.

Wyniki Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii:
 • I miejsce- Paulina Czarnota
 • II miejsce- Martyna Mentelska
 • III miejsce- Justyna Sołtysik

Gratulujemy!

Wszystkim klasom dziękujemy za wspaniale
przygotowane wystąpienia i zaangażowanie.
Do zobaczenia za rok!

Dzień Unii Europejskiej w SP


W dniu 25 kwietnia 2013 świętowaliśmy w Szkole Podstawowej „Dzień Unii Europejskiej”. Jak co roku dzień ten obfitował w wiele atrakcji.
Uroczystość rozpoczęła audycja muzyczna prowadzona przez doskonale znany nam duet „Metrum”, który zaprezentował słynne utwory pochodzące  z różnych krajów europejskich. Jak zwykle profesjonalne wykonanie oraz ciekawy przekaz spotkały się z entuzjazmem naszych uczniów.
Dzień Unii EuropejskiejKolejnym punktem imprezy były prezentacje wylosowanych wcześniej krajów unijnych. Ocenie Jury podlegały prezentacje walorów turystycznych i potraw narodowych danego państwa oraz  dekoracje klas. „Podróż po Europie” rozpoczęliśmy od słonecznych Włoch, do których przeniosła nas klasa 4a. Następnie z klasą 4b zwiedzaliśmy Hiszpanię, byliśmy świadkami walki byków oraz bitwy na pomidory w Pampelunie. Klasa 5a wskazała najciekawsze zakątki Anglii, a klasa 5b zachęcała do zwiedzania naszych zachodnich sąsiadów, Niemiec. Kolejnym przystankiem był kraj słońca, bogów i oliwek, czyli Grecja, do którego zaprosili nas uczniowie z klasy 6a. Podróż zakończyliśmy wspólnie z klasą 6b w romantycznej Francji. Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania, przygotowując wizytówkę wylosowanego przez siebie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Postarali się, aby swoim występem zainteresować widzów. Dodatkowym atutem wszystkich prezentacji były pyszne smakołyki z każdego kraju, przygotowane przez uczniów, przy fachowym wsparciu rodziców.
Dzień Unii EuropejskiejNajciekawszą i wzbudzającą największy aplauz atrakcją okazał się Konkurs Piosenki Europejskiej, dzięki któremu uczniowie pokazali nie tylko swe umiejętności wokalne i taneczne, ale w wielu wypadkach także językowe. Wykonano piosenki w języku angielskim, niemieckim, polskim oraz francuskim.
Ponadto quiz wiedzy o Europie z powodzeniem rozwiązywali przedstawiciele wszystkich klas 4-6.
Podczas, gdy jury prowadziło burzliwe obrady nad rozstrzygnięciem konkursów, uczniowie bawili się na zabawie szkolnej. Niektórzy przebrani byli za znanych europejczyków i dumnie prezentowali swoje stroje.
Na zakończenie imprezy nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom i ich wychowawcom za wspaniałą zabawę, jurorom za sprawiedliwe wyniki, a Radzie Rodziców za wsparcie finansowe.
       Organizatorzy
Ewa Rodak i Klaudia Wajda
 
Dzień Unii EuropejskiejWyniki Konkursów:
 
Prezentacja Kraju UE:
 • I miejsce- klasa 6b
 • II miejsce- klasa 4b
 • III miejsce- klasa 5b

Konkurs Piosenki Europejskiej:
 • I miejsce- klasa 5b
 • II miejsce- klasa 4b
 • III miejsce- klasa 6a

Konkurs Wiedzy o Krajach UE:
 • I miejsce- klasa 4b
 • II miejsce- klasa 4a
 • III miejsce- klasa 6a

Konkurs na strój:
 • I miejsce-  Joanna Misiura –klasa 5a
 • II miejsce- Ewa Wandzel- klasa 5b
 • III miejsce- Julia Barabasz - klasa 4b
 

Wyróżnienie dla klasy 5a za stroje
wykorzystane podczas prezentacji


Gratulujemy!!!
Zdjęcia z Dnia Unii Europejskiej - w Galerii zdjęć.

Maju, maju opowiedz coś o sobie…

3 maj26 kwietnia 2013r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach uczestniczyli w akademii z okazji zbliżających się świąt majowych, w trakcie której przypomniano najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej, ojczystej historii. Wszyscy cieszą się, że wreszcie nadszedł maj, nastały pogodne dni, przyroda budzi się do życia, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Ale warto było przypomnieć, że miesiąc ten wypełniony jest świętami państwowymi i ważnymi rocznicami.

Należy pamiętać o przeszłości i o tym, że co roku 1 maja obchodzimy Dzień Pracy i rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja świętujemy Dzień Flagi, 3 maja wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.3 maja

Możemy spędzać majówkę jak chcemy, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy Polakami, szanujmy symbole państwowe, uczmy się historii, kochajmy nasz Ojczystą Ziemię i spędzajmy wolny czas z rodziną.

 

Internetowy teatr dla szkół…

9 kwietnia 2013r. uczniowie naszej szkoły  po raz kolejny uczestniczyli w internetowym spektaklu teatralnym. Tym razem dzieci z klas IV obejrzały , dobrze znaną im baśń - „Dziadek do orzechów”.  Jednakże nie był to zwykły spektakl, a nowoczesna interpretacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych baletów na świecie sprzed 120 lat, rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego.

Głowna bohaterka Klara dostaje od św. Mikołaja lalkę – dziadka do orzechów. W jej magicznym śnie zabawka przeistacza się w pięknego Młodzieńca, z którym odbywa niesamowity spacer, taneczną podróż dookoła świata, między sklepowymi witrynami galerii handlowej.

Widowisko muzyczne w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca było połączeniem muzyki Czajkowskiego z techniką tańca jazzowego i współczesnego hip hopu. Taneczny spektakl fascynował układami choreograficznymi, różnorodnością barwnych szat i niezwykłą scenerią

 

„Wiem, komu uwierzyłem”

11 kwietnia 2013 r. odbył się IX Diecezjalny Konkurs Poezji Religijnej w Żywcu. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Martyna Pindel z klasy V a, Julia Góra i Zuzanna Szczepańska z klasy V b.

Recytatorki bardzo ładnie deklamowały wiersze ks. Jana Twardowskiego i pieśni Jana Kochanowskiego. Spośród 68 uczestników jury wybrało trzy najciekawsze prezentacje utworów, których tematyka była zgodna z hasłem przewodnim konkursu: „Wiem, komu uwierzyłem”.

Miłym zaskoczeniem była  dla nas wiadomość, że Julia Góra otrzymała I miejsce za zaprezentowanie wiersza „Odwrócony i nawrócony” ks. Jana Twardowskiego. Tym samym Julia przeszła do kolejnego, ostatniego  etapu konkursu, który odbył się 21 kwietnia w Żywcu. W czasie poetyckiej rozgrywki rywalizowało 3 uczniów z powiatu żywieckiego z 3 uczniami powiatu bielskiego.

Wynik konkursu?... Julia Góra zdobyła I miejsce i tytuł najlepszej recytatorki w diecezji bielsko – żywieckiej.

GRATULUJEMY !!! Wieliczka – miasto z kopalni soli słynące.

WieliczkaUczniowie ze Szkoły Podstawowej Filii w Biernej wybrali się do Wieliczki – kopalni soli - jednego z najcenniejszych zabytków kultury polskiej. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy rankiem 11 kwietnia 2013.  
 „Za siedmioma korytarzami, za siedmioma tunelami…” znajduje się piękna podziemna kraina. W towarzystwie pani przewodnik i legendarnego Skarbnika odkrywaliśmy na szlaku Trasy turystycznej tajemnice kopalni. Rozwiązując rozmaite quizy i zagadki, przy okazji bawiąc się znakomicie uczyliśmy się, podziwialiśmy solne rzeźby, wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych. Największe wrażenie wywarła na nas kaplica świętej Kingi, znajdująca się na głębokości 101 metrów pod ziemią. Na pamiątkę każdy otrzymał od Skarbnika pamiątkowy dyplom. Trasa była trudna, ale na powierzchnię wywiozła nas już winda szybem Daniłowicza z poziomu III (135 m). Potem zakup „solnych” pamiątek i powrót do domu. Wspomnienia na długo pozostaną w naszej pamięci.

 Wieliczka WieliczkaWieliczkaWieliczka  
Kliknij na zdjęcie - otworzy się w nowym oknie.
Opracowała: A. Wajda

Nie zagubmy się w świecie

PrzeglądPod takim hasłem 4 kwietnia 2013 roku odbył się już po raz trzynasty Gimnazjalny Przegląd Twórczości Artystycznej. Motywem przewodnim tegorocznego przeglądu była profilaktyka uzależnień.
Tak jak bywało to w latach poprzednich, składał się on z trzech etapów jednak zmieniła się jego forma. Zrezygnowano z dotychczasowych inscenizacji przygotowywanych przez każdą klasę. Etap I obejmował przygotowanie plakatu stanowiącego odniesienie do tematu głównego Przeglądu, etap II przygotowanie prezentacji multimedialnej. III etap wypełniły dwie zwycięskie prezentacje multimedialne ocenione w drugim etapie.
Spotkanie to wielu z nas mogło uznać za niepotrzebne, i bardzo dobrze, bo oznaczało to, że nie mamy problemów w domu, w szkole, ze sobą. Dla niektórych jednak, mogło być ostrzeżeniem przed zgubnym dla nas wyborem, wyborem dokonanym w sytuacji odrzucenia przez rodziców, nauczycieli, fałszywych przyjaciół.
Pierwszą część Przeglądu wypełniło przedstawienie, w którym poprzez połączenie muzyki  oraz gry aktorskiej grupa uczniów chciała ukazać problemy współczesnego  młodego człowieka. Odkrywając niebezpieczeństwa związane z sięganiem po narkotyki i alkohol, nasz bohater – Mały Książę - poznał tajniki prawdziwej przyjaźni, szacunku i miłości wobec bliźniego. Zdobywając wiedzę i doświadczenie, budował system wartości będący kluczem do szczęśliwego życia.
PrzeglądMożna w życiu myśleć wyłącznie o sobie. Można uznać, że zjawisko uzależnień to nie moja sprawa. Można wskazać tych, którzy powinni się tym zająć, beze mnie. Można jednak pomyśleć o innych. Wspierać ich i zrobić to, co jest możliwe, by pomóc.
Do takiego myślenia i wspólnego działania zachęciło nas spotkanie  z zaproszonym gościem Dobromirem Makowskim, autorem projektu Rap Pedagogia - programu opartego na muzyce Hip Hop, elementach wychowawczych i profilaktyce oraz inspirowanym przeszłym życiem autora i wykonawcy. Dobromir niezwykle skutecznie i w sposób innowacyjny prowadzi zajęcia warsztatowe o tematyce antyuzależnieniowej promując życie bez używek
i agresji wśród młodzieży. Podczas spotkania podzielił się on swoją niezwykłą historią.
Kolejna część spotkania obejmowała przedstawienie prezentacji multimedialnej klasy IB i filmiku klasy IIIC nagrodzonych w drugim etapie przeglądu, po której nastąpiło wręczenie nagród przez panią Wicedyrektor Dorotę Dudę. Nagroda pieniężna i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Radę Rodziców Gimnazjum w Łodygowicach i wręczone zostały klasie:
- I B za zajęcie I miejsca w II etapie Gimnazjalnego Przeglądu Twórczości Artystycznej,
- III C za zajęcie I miejsca w II etapie Gimnazjalnego Przeglądu Twórczości Artystycznej,
- III A za zajęcie III miejsca w Gimnazjalnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej,
- II A za zajęcie II miejsca w Gimnazjalnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej,
- III C za zajęcie I miejsca w Gimnazjalnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej.

Mamy nadzieję, że wszyscy mile spędzili ten czas. Zwycięskim klasom gratulujemy a pozostałym życzymy powodzenia w przyszłym roku.
Anna Janas – Hachorkiewicz
Zdjęcia dostępne w naszej galerii i na Facebooku.

Ekomarzenia są do spełnienia!

Debata

4 kwietnia 2013r. w sali kominkowej w zamku odbyła się debata panelowa na temat ekorozwoju pt.: „Park w Łodygowicach ogrodem wspomnień i marzeń. Czy to możliwe?”.
Inicjatorami spotkania byli Weronika Mrowiec i Przemysław Sołtysik z Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach, którzy postanowili wziąć udział w konkursie organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, a którego nagrodą jest mandat poselski na XIX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W przygotowanie debaty zaangażowali się prawie wszyscy uczniowie, nawetci najmłodsi. Został zorganizowany konkurs plastyczny pt.: „Zmieńmy nasz park w raj”, w którym wzięło udział 53 uczniów z poszczególnych grup wiekowych. 

Oto wnioski, które wspólnie opracowaliśmy na podstawie debaty:

1. Wpisanie w kalendarz szkolny stałych projektów: „Czysty park”, „Flora i fauna parku w Łodygowicach”.
2. Zorganizowanie spotkania z radnymi i konserwtorem zabytków.
3. Dbałość o większe bezpieczeństwo - monitoring i nadzór policji.
4. Zwiększenie ilości koszy, pomalowanie ławek.
5. Zamykanie parku, naprawa ogrodzenia.
6. Zapewnienie przez osoby kompetentne uwzlędniania pomysłów - efektów marzeń uczniowskich w pracach renowacyjnych kompleksu zamkowo-parkowego, np. skatepark, amfiteatru itp.
7. Wycinka niebezpiecznych drzew.
8. Sezonowe upiększanie terenu.
9. Wykorzystanie szkolnego radiowęzła do propagowania postaw ekologicznych.
10. Bądźmy eko!

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć z debaty.

Napisali o nas: Radio Bielsko - Burzliwa debata.


Od 1 września 2013r otwieramy następną klasę sportową w naszym Gimnazjum.

Oferujemy najlepsze zaplecze sportowe na Podbeskidziu

Zapisy do klasy pierwszej Gimnazjum i dodatkowe informacje 
- w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 33 8620627

Do pobrania: Regulamin.pdf | Kwestionariusz.pdf lub Kwestionariusz.doc

Klasa SportowaW roku szkolnym 2013/2014 utworzona zostanie jedna klasa sportowa, realizująca, oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu:
- piłki ręcznej,

- piłki nożnej,

- piłki siatkowej,

- lekkiej atletyki.

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w gimnazjum. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klasy sportowej odbywać się będą w  obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach: hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni, kompleksie lekkoatletycznym (bieżnia, rzutnia, skocznia) oraz wielofunkcyjnych boiskach sportowych.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest przystąpienie do testu sprawności fizycznej, uzyskanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz złożenie dokumentacji zgodnie z regulaminem rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach.

Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego,
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o szczegółowychwynikach sprawdzianu w szkole podstawowej,
 • karty zdrowia,
 • zaświadczenia o braku przeciwskazań do nauki w klasie sportowej
  (dotyczy kandydatów do klasy sportowej).

Wraz z kompletem dokumentów należy złożyć zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Terminy składania dokumentów:

 • Kwestionariusz osobowy: od 16 kwietnia do 23 maja 2013r.
  Kandydaci do klasy sportowej
  składają kwestionariusz osobowy wraz z zaświadczeniem lekarskim:
  od 1 marca do 5 kwietnia 2013r.
 • Pozostałe dokumenty: do 2 lipca 2013r.
 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum: 5 lipca 2013r.

Nasze Gimnazjalistki Wicemistrzyniami Powiatu!

W środę 20.03.2012r w naszej szkole odbyły się Szkolne Zawody Powiatowe w Piłce Ręcznej Dziewcząt, które dostarczyły kibicom i samym zawodniczkom wiele emocji.

Poziom rozgrywek stał na wysokim poziomie za sprawą Podbeskidzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Ręcznej gdzie dziewczęta doskonalą swoje umiejętności.

Nasza drużyna rywalizację zaczęła od meczu ćwierćfinałowego z żywieckim Gimnazjum nr 1 . Gra była zacięta i wyrównana, co obrazował remisowy wynik po dwóch połowach. Czekała nas dogrywka, w której nasze reprezentantki  wygrały dwoma bramkami  zapewniając sobie grę w półfinale z  drużyną z Rajczy. Gimnazjalistki bez problemu  pokonały szybkie rywalki. Wygrana otworzyła nam drzwi do wielkiego finału, w którym miałyśmy zmierzyć się z doskonale grającą drużyną z Gimnazjum w Jeleśni. Mecz był bardzo zacięty, obie drużyny przystąpiły do niego niezwykle ambitnie. Trudno nam było w pierwszej połowie sforsować obronę „wielkich” rywalek, które wypracowały sobie cztero bramkową przewagę. W drugiej połowie robiłyśmy wszystko żeby odrobić straty, zmieniłyśmy ustawienie i strategię gry, walczyłyśmy ofiarnie o każdą piłkę, często kosztem własnego zdrowia. Niestety nie udało nam się wygrać, choć zmniejszyłyśmy stratę punktową.

Cieszymy się ze zdobycia drugiego miejsca  mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku upragniony puchar i mistrzostwo powiatu będą należały do naszej drużyny.

Chciałabym bardzo podziękować całej drużynie za wysiłek i wolę walki oraz każdą kroplę potu zostawioną na treningu oraz boisku podczas rozgrywek. 

DZIEWCZYNY DLA MNIE WYGRAŁYŚCIE !

Skład wicemistrzowskiej drużyny z Łodygowic:

 • Barcik Sara
 • Gruszecka Klaudia
 • Słowiak Sabina
 • Nikiel Ewelina
 • Olszowska Natalia
 • Loranc Katarzyna
 • Stwora Aleksandra
 • Sobieralska Joanna
 • Dobija Aleksandra
 • Żur Patrycja
 • Jakubiec Patrycja
 • Filarek Alicja
 • Kania Natalia

mgr Aleksandra Błaszczak


XXIX Festiwal Piosenki  Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej Hufca ZHP Żywiec

„O ZŁOTĄ FUJARKĘ"

Festiwal piosenkiW ostatnim dniu ferii zimowych, 22 lutego nasza drużyna harcerska uczestniczyła w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. „Leśna Kompania” zaśpiewała trzy piosenki: „Bieszczadzki Trakt”, „Na Trzepaku” i „Czas wędrówki”.

Główną nagrodą festiwalu o charakterze symbolicznym i prestiżowym była: „Złota Fujarka” jako wyraz szczególnego uznania dla przygotowanego programu.  Jury przyznało jednak trzy fujarki: złotą, srebrną i brązową.  Nasza drużyna zdobyła I miejsce oraz srebrną fujarkę.  Gratulujemy!


JUŻ NIEDŁUGO WAKACJE... Śmiech
 
Po trudach nauki, wyczerpujących klasówkach, egzaminach i testach ... 
... zapraszamy na wakacyjny obóz młodzieżowy do Grecji Uśmiech
 
5 - 16 sierpnia 2013r
Leptokaria - Riviera Olimpijska - Grecja 
Cena: 1549 zł.
 
 Leptokaria

Leptokaria to jedno z najbardziej znanych miejscowości na Riwierze Olimpijskiej, położone u podnóża góry Olimp z jedną z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości 90 km. od Salonik. Dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery wodne i banany na plaży. Miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi z całego świata.

Hotel Galaxy położony jest w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży.
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych (z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, klimatyzacją i balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp.
W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria.
Basen na terenie hotelu.
 

Zawiadomienie


Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach ogłasza zapisy wszystkich dzieci urodzonych w roku: 2008 (5-ciolatki) do oddziału przedszkolnego  oraz dzieci urodzonych w 2007r (6-ciolatki) do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach.

Zapisu dokonać można w sekretariacie szkoły
w okresie od 4 do 29 marca 2013r w godzinach od 700 do 1500.

Przy zapisie należy okazać dowód osobisty rodziców oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

 
Debata uczniowska Utwórz PDF Drukuj

Aktywna młodzież? Lubimy to!

27 marca 2014r. w świetlicy Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach odbyła się debata panelowa na temat: „Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?”. Prowadzącymi spotkanie były Patrycja Jakubiec i Aleksandra Dobija, kreatywne uczennice drugiej klasy Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach. Debata została zorganizowana w ramach konkursu o mandat poselski na XX  Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziewczyny, decydując się na udział w rekrutacji, pragnęły przede wszystkim zdobyć cenne doświadczenie oraz zachęcić młodzież do aktywności obywatelskiej, jednakże możliwość wyjazdu na posiedzenie młodych posłanek i posłów w pełni wynagrodziłaby poświęcony przez nie czas oraz mnóstwo pracy włożonej w to, by wszystko było profesjonalnie dopracowane.

W przygotowanie debaty zaangażowało się wielu uczniów, którzy bardzo chcieli przyczynić się do tego, by spotkanie wypadło jak najlepiej. Część z nich zajęła się wystrojem sali, inni obsługą kulinarną czy też techniczną, pozostali robili zdjęcia bądź brali udział w dyskusji i dzielili się własnymi pomysłami oraz spostrzeżeniami.

Czas płynął bardzo szybko i z dnia na dzień do debaty pozostawało coraz mniej czasu. Moderatorki osobiście zaprosiły gości, opracowały scenariusz spotkania, zadbały o każdy szczegół. Oczywiście nie zabrakło też zdenerwowania i lęku o to, czy wszystko potoczy się tak, jak powinno, ponieważ w żadnej dyskusji nie da się do końca wszystkiego przewidzieć.

Nadszedł dzień debaty. Kilka minut przed wybiciem godziny siedemnastej świetlica wypełniona już była debatującymi uczniami, ekspertami oraz publicznością. Wszyscy w napięciu czekali na rozpoczęcie, a trema osiągnęła swoje apogeum. Pierwsze chwile okazały się bardzo trudne, ale z biegiem czasu każdy poczuł niesamowitą ulgę i przestał się denerwować. Debata podzielona była na dwie części. Pierwsza z nich składała się z krótkiego ćwiczenia aktywizującego, które miało na celu sprawdzenie naszej wiedzy na temat demokracji, a także analizę stopnia zaangażowania w życie społeczne. Wypowiedzi ekspertów, którzy w bardzo przystępny sposób przybliżyli nam podstawowe zagadnienia związane z wyborami, aktywnością obywatelską i barierami hamującymi młodych ludzi, również miały miejsce podczas pierwszej części debaty. Później nadszedł czas na krótką przerwę. Każdy mógł wtedy napić się kawy bądź herbaty, skosztować przepyszne ciasta i przeczytać szkolną gazetkę. Po części oficjalnej rozpoczęła się typowa dyskusja. Nie zabrakło ciekawych i pomysłowych wypowiedzi. Atmosfera zmieniała się z minuty na minutę. Wszystkim chętnym udzielono głosu, każdy wniosek był zapisywany na tablicy. W sumie padło około dwudziestu pomysłów na to, jak zachęcić młodzież do udziału w wyborach i aktywnego działania w różnych organizacjach. Nasz wspólnie wypracowany plan zawierał między innymi takie punkty jak: zorganizowanie wyjścia na sesję Rady Gminy i prawyborów, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, zmiana tradycyjnej formy Święta Szkoły i Gimnazjalnego Przeglądu Twórczości Artystycznej, nakręcenie filmu promującego Samorząd Uczniowski oraz harcerstwo i Podbeskidzką Amatorską Ligę Piłki Ręcznej Dziewcząt, pogłębianie wiedzy uczniów na temat polityki przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, powołanie „klasowych partii” i wiele innych.

Debata przygotowana przez Patrycję i Olę wszystkim zaproszonym gościom przypadła do gustu. Nie zabrakło słów pochwały i łez szczęścia, gdy spotkanie dobiegło końca. Wydarzenie przeszło już wprawdzie do historii, ale na pewno na zawsze pozostanie w pamięci wielu osób ze względu na niebanalną formę i ciekawy przebieg. Myślę, że w ten niezapomniany wieczór nauczyliśmy się, w jaki sposób możemy stać się naprawdę aktywną młodzieżą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. W imieniu inicjatorek spotkania dziękuję osobom, za sprawą których debata  była jedyna w swoim rodzaju. Jestem pewna, że wszystkie wnioski już niedługo zostaną zrealizowane, a Patrycja i Ola 1 czerwca zasiądą w ławie poselskiej z prawdziwego zdarzenia!

 

 

 

Ekomarzenia są do spełnienia!

Logo debaty

W dniu 04.04.2013r. w sali kominkowej w zamku odbyła się debata panelowa na temat ekorozwoju pt.: „Park w Łodygowicach ogrodem wspomnień i marzeń. Czy to możliwe?”. Inicjatorami spotkania byli Weronika Mrowiec i Przemysław Sołtysik z Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach, którzy postanowili wziąć udział w konkursie organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, a którego nagrodą jest mandat poselski na XIX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W przygotowanie debaty zaangażowali się prawie wszyscy uczniowie, nawetci najmłodsi. Został zorganizowany konkurs plastyczny pt.: „Zmieńmy nasz park w raj”, w którym wzięło udział 53 uczniów z poszczególnych grup wiekowych.
Każdy zaangażował się w to spotkanie jak tylko mógł, poczynając od najprostszych zadań, a kończąc na tych najtrudniejszych. Wszyscy mieli coś do zrobienia. Niektórzy przystrajali salę, piekli ciasta, układali krzesła, robili herbatę i kawę oraz zdjęcia, a inni zajęli się prezentacją i stroną techniczną. Dzięki naszym najmłodszym kolegom miejsce poczęstunku zostało wypełnione kolorowymi pracami, które zachwyciły wszystkich gości.
Wraz z upływającym czasem rosły emocje i niepokój o pomyślne zakończenie projektu. W dniu debaty sala kominkowa zapełniła się zaproszonymi gośćmi. Pierwsza  jej część dotyczyła historii zamku i parku, którą przybliżyli eksperci. Można było również usłyszeć  wiele interesujących wspomnień. Druga część była przeznaczona na dyskusję. Nie zabrakło ciekawych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Atmosfera zmieniała się z minuty na minutę, na twarzach wszystkich gości malowały się różnorodne uczucia, jak: radość, zaskoczenie, złość czy zniecierpliwienie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali ekopamiątki przygotowane przez organizatorów.
Wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację tej debaty z całego serca dziękujemy za czas nam poświęcony, cenne wskazówki i całokształt pracy. Chcielibyśmy również podziękować zaproszonym gościom za przybycie i ciekawą dyskusję, z której wyciągnęliśmy wnioski i wiele się nauczyliśmy. Dziękujemy również uczniom, bez pomocy których spotkanie nie byłoby tak interesujące. Mamy nadzieję, że wszystkie pomysły zostaną z czasem wcielone w życie. Doskonale wiemy, że każdy ma swoje skryte marzenie dotyczące naszego parku, zatem pamiętajmy o słowach Paula Coelho: „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”.

Oto wnioski, które wspólnie opracowaliśmy na podstawie debaty:

1. Wpisanie w kalendarz szkolny stałych projektów: „Czysty park”, „Flora i fauna parku w Łodygowicach”.
2. Zorganizowanie spotkania z radnymi i konserwtorem zabytków.
3. Dbałość o większe bezpieczeństwo - monitoring i nadzór policji.
4. Zwiększenie ilości koszy, pomalowanie ławek.
5. Zamykanie parku, naprawa ogrodzenia.
6. Zapewnienie przez osoby kompetentne uwzlędniania pomysłów - efektów marzeń uczniowskich w pracach renowacyjnych kompleksu zamkowo-parkowego, np. skatepark, amfiteatru itp.
7. Wycinka niebezpiecznych drzew.
8. Sezonowe upiększanie terenu.
9. Wykorzystanie szkolnego radiowęzła do propagowania postaw ekologicznych.
10. Bądźmy eko!

WSPÓLNIE UDOWODNIJMY, ŻE TO JEST MOŻLIWE!

Organizatorzy debaty

 Galeria zdjęć z debaty dostępna jest tutaj.


 Zapraszamy do obejrzenia skróconej wersji filmu, w którym uczniowie naszej szkoły, wraz z zaproszonymi gośćmi, biorą udział w debacie na temat:

"Park w Łodygowicach ogrodem wspomnień i marzeń. Czy to możliwe?"


 Film, w którym młodzież wypowiada się na temat Parku


Galeria zdjęć z debaty dostępna jest tutaj.

Więcej informacji o konkursie na stronie ceo.

 
Grudzień 2012 - Marzec 2013 Utwórz PDF Drukuj
OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH NASZYCH UCZNIÓW

Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach

Olimpiady w których nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego:

 • Wojciech Mrowiec - historia.
 • Paulina Czernek, Angelika Gowin - biologia.
 • Weronika Mrowiec - język angielski

Konkursy przedmiotowe:

Patryk Zasada, Marcin Hańderek - finaliści - konkurs informatyczno - językowy IKAR.

....................................

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2012/2013 wzięli   udział  w różnych konkursach przedmiotowych i tematycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym z różnymi osiągnięciami.

Uczniowie mieli możliwość wykazania się również w innych konkursach indywidualnych i klasowych organizowanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przy okazji różnych uroczystości, apeli i inscenizacji.

Udział uczniów w tak wielu różnorodnych konkursach świadczy o ich szerokich zainteresowaniach, rozwijaniu aktywności twórczej i chęci pokazania się innym.

Każdy uczeń mógł uczestniczyć w dowolnym konkursie, który spełniał jego oczekiwania.

Rodzaje konkursów, liczbę uczniów biorących w nich udział i ich osiągnięcia przedstawia poniższa tabela.

 PrzedmiotNazwa konkursu
 Liczba uczestników
 Laureaci / wyróżnienia
 religiaXVI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”
 16Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 6 uczniów:Agnieszka Kanik kl. 5 a, Jakub Błachut kl. 6 b, Julia Góra kl. 6 b, Natalia Harężlak kl. 6 b, Julia Matuszewska kl. 6 b, Natalia Wisińska kl. 6b.
język polski
Konkurs Przedmiotowy  z Języka Polskiego z Elementami Historii 13

2 osoby przeszły do etapu rejonowego:Karolina Fijak kl.5b, Julia Matuszewska kl. 6a.

Nasza piątoklasistka, Karolina  Fijak, uzyskała najlepszy wynik wśród uczniów z powiatu żywieckiego i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

Powiatowy Konkurs Literacki o Bożym Narodzeniu 1Wyróżnienie otrzymała Julia Matuszewska.
Gminny Konkurs Literacki o Januszu Korczaku 1Julia Matuszewska – wyróżnienie.
matematyka
i przyroda
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody 5Do etapu rejonowego awansowała uczennica z klasy 6 b:Natalia Harężlak
Ogólnopolski Konkurs „Medi Test” Wyróżnienia uzyskali: Julia Barabasz kl. 4 b, Joanna Pieła kl. 4 b, Marcel Mieszczak kl. 4 b.
 koło teatralneGminny Przegląd Zespołów Artystycznych 15Wyróżnienie dla grupy teatralnej „Mała Kurtyna”.
 kółko plastyczneKonkurs na pacynkę bożonarodzeniową” GOK Łodygowice2
I miejsce zdobyła Magdalena Bogusch kl. 5a.
 chór„Przegląd Szkolnych Form Artystycznych” GOK Łodygowice 6Wyróżnienie dla zespołu wokalnego.
osiągnięcia sportowe
Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej w Żywcu Oczkowie 12

Uczennice z klas piątych i szóstych zajęły II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej pod  Patronatem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej.

Skład drużyny:
Zuzanna Mrowiec, Dominika Pezdek, Julia Góra, Katarzyna Leśniak, Julia Matuszewska, Anna Buszydlik, Weronika Wisła, Anna Czernek, Magdalena Bogusch, Martyna Pindel, Wiktoria Cader, Sandra Szul.

Biegi przełajowe  – poziom gminny16

Najlepszym zespołem okazała się drużyna chłopców z naszej szkoły, zdobywając I miejsce i awansując na poziom powiatowy, gdzie ostatecznie uzyskali VII miejsce. 

Skład zespołu:
Zbigniew Nowak, Cyprian Czerwiński, Daniel Trojok, Tomasz Cieśla, Błażej Białek, Bartosz Maślanka, Patryk Sobkowski, Łukasz Wisła.

Dziewczęta z naszej szkoły w tej dyscyplinie sportowej zajęły II miejsce. 

Piłka nożna  – poziom gminny12
Zespół chłopców zdobył II miejsce.
Szachy - poziom gminny4
Zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców z naszej szkoły wywalczyła II miejsce.

 

JAK KARNAWAŁ TO ZABAWA

Zabawę karnawałową w Szkole w Biernej połączyliśmy z „tłustym czwartkiem” w dniu 7 lutego 2013 roku. Każdy długo obmyślał swój strój, aby móc oczarować innych. Włożyliśmy wiele pracy, ale efekt był zachwycający. Bal rozpoczęliśmy wspólnym tańcem – „Rock and roll” – to każdy zna. Powodzeniem cieszyły się pląsy na gazetach, „zabawa w krzesełka” oraz tańce z balonikami. Tegorocznym hitem naszego parkietu była piosenka „Gangnam Style”. Ćwiczony wcześniej układ choreograficzny wypadł znakomicie. Sił do zabawy, aby tradycji stało się zadość dostarczyły nam w przerwie, przepyszne pączki, każdy szybko zjadał, aby prędko wrócić na parkiet. Czas minął bardzo szybko, wcale nie mieliśmy ochoty kończyć. Na długo pozostaną nam miłe wspomnienia.

Aneta Wajda

Zabawa Bierna

Grono pedagogiczne, uczniowie Szkoły Filialnej w Biernej oraz ich rodzice
składają serdeczne podziękowanie
Sołtysowi Biernej Panu Władysławowi Drewniakowi
za pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
za ofiarowane dla wszystkich dzieci słodycze
oraz za udostępnienie sali na szkolną zabawę karnawałową.

 Bierna - Dzień Babci i DziadkaPuchar Wójta Gminy Łodygowice

Skalanka 2013


Już po raz trzeci na stoku Skalanki w Zwardoniu zorganizowano zawody narciarskie i snowboardowe pod patronatem Wójta Gminy Łodygowice. Zgodnie z tradycją, pomimo nieprzychylnej prognozy pogody, uczestników śnieżnej rywalizacji przywitało słońce. W imprezie, która odbyła się 31 stycznia br., wzięli udział uczniowie reprezentujący trzy etapy edukacyjne szkół naszej gminy: od dzieci z klas I – III SP, po młodzież gimnazjalną.     
Wszystkim zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i medale wręczył Wójt Gminy - pan Andrzej Pitera. Po sportowych emocjach uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na poczęstunek, którym jak zwykle była smażona kiełbaska.

 

Skalanka 2013

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Kategoria: NARTY

Klasy I – III SP

dziewczyny:
1. Weronika Loranc (ZS nr 1 w Łodygowicach

chłopcy:
1. Piotr Sołtysik (ZS nr 1 w Łodygowicac)
2. Jakub Gowin (ZS nr 1 w Łodygowicach)
3. Michał Wróbel (ZS nr 1 w Łodygowicach)


Klasy IV – VI SP

dziewczyny:
1. Joanna Misiura (ZS nr 1 Łodygowice)
2. Katarzyna Leśniak (ZS nr 1 Łodygowice)
3. Karolina Kurek(ZS Pietrzykowice)

chłopcy:
1. Piotr Biernatek (ZS Pietrzykowice)
2. Karol Buszydlik (ZS nr 1 Łodygowice)
3. Jarek Kopacz (ZS Pietrzykowice)

GIMNAZJUM

dziewczyny:
1. Joanna Fijak (ZS nr 1 Łodygowice)

chłopcy:

1. Piotr Bieniek (ZS nr 1 Łodygowice)
2. Wojciech Pasierbek (ZS nr 1 Łodygowice)
3. Tomasz Hańderek (ZS nr 1 Łodygowice)

KATEGORIA SNOWBOARD

GIMNAZJUM

dziewczyny:

1. Angelika Gowin  (ZS nr 1 Łodygowice)
2. Aleksandra Kaśków(ZS nr 1 Łodygowice)

chłopcy:

1. Marcin Hańderek (ZS nr 1 Łodygowice)
2. Michał Wolny (ZS Pietrzykowice)
3. Piotr Lasek (ZS Pietrzykowice)

Szczegółowe informacje na temat czasu przejazdu oraz dalszych miejsc.

Galeria zdjęć z zawodów.


 

Grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Biernej
składają serdeczne podziękowanie Przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Jolancie Frydel, oraz wszystkim Rodzicom,
którzy zaangażowali się w organizację zabawy karnawałowej.

 Dziekujemy

Dziękujemy Wszystkim za liczny udział w tej zabawie, hojność i wielkie serce.


Zegar odmierzający czas do EHF EURO 2016 w Piłce Ręcznej w Polsce już tyka!

12 stycznia 2012r. w Łodygowicach rozegrana została ostatnia kolejka I rundy Podbeskidzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Ręcznej Kobiet na Podbeskidziu pod patronatem Wójta Gminy Łodygowice pana Andrzeja Pitery.
Podczas turnieju po raz pierwszy w naszym kraju został symbolicznie uruchomiony zegar odmierzający czas do EHF EURO 2016 w Piłce Ręcznej w Polsce przez Zygfryda Kuchtę, żywą legendę polskiej piłki ręcznej. Asystowali mu Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera i Agnieszka Wojtyła, kapitan drużyny amatorskiej szczypiorniaka z Łodygowic.
EHF EURO 2016
Dodajmy, że temu niezwykłemu wydarzeniu towarzyszyli zaproszeni goście: Ryszard Mach, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Ręcznej, a zarazem prezydent Zawiercia, Marcin Zubek i Olgierd Sikora, wiceprezesi Śląskiego Związku Piłki Ręcznej oraz Janusz Szymczyk i Paweł Szczotka, członkowie zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej! Nie zabrakło także wielu samorządowców, w tym wójtów z Żywiecczyzny, burmistrza Żywca Antoniego Szlagora, radnych powiatu żywieckiego i dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach pana Mirosława Jakubca – gospodarza obiektu.
Turniej był nietypowy, bo kończył pierwszą rundę rozgrywek. Mistrzem półmetka została drużyna Żywiec. Drużyna szczypiornistek z Łodygowic pierwszą rundę zakończyła na szóstym miejscu na siedemnaście drużyn startujących w rozgrywkach.
EHF EURO 2016
To inicjatywa godna pochwały! Zwłaszcza brawa dla organizatorów. Na tak małym terenie udało im się zachęcić tyle dziewczyn do grania! – powiedział Zygfryd Kuchta, który na pamiątkę pobytu otrzymał między innymi kapelusz góralski z ciupagą.
Z kolei działacze ze Śląskiego Związku Piłki Ręcznej podkreślali, że są dumni z tego, że w województwie śląskim o ręcznej na Podbeskidziu jest coraz głośniej w Polsce.


 Sukces Karoliny…

W dniu 07.01.2013r. odbył się w Żywcu II etap (rejonowy) Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii. W konkursie uczestniczyło 51 uczniów szkół podstawowych powiatu żywieckiego, ale tylko 6 zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wśród „sześciu szczęśliwców” znalazła się również uczennica naszej szkoły – Karolina Fijak z klasy 5b. Karolina nie tylko jest jedyną piątoklasistką (pozostali zwycięzcy to szóstoklasiści), ale również uzyskała największą ilość punktów spośród wszystkich uczestników konkursu. Jest to niemałe osiągnięcie, dlatego gratulujemy Karolinie i z głębi serca życzymy sukcesu w następnym, a jednocześnie ostatnim etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Powodzenia!


 Zajęcia ceramiczne w klasach 0-3 Szkoły Podstawowej

W dniach 16 i 17 stycznia br. uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w warsztatach ceramicznych. Zajęcia poprowadzili Państwo Beata i Rafał Sikorscy z Pracowni Ceramiki "Buena" z Bielska - Białej.
CeramikaCeramika
Zanim uczniowie przystąpili do pracy prowadzący zapoznali ich z etapami powstawania ceramiki ioraz surowcem do wyrobu przedmiotów ceramicznych.
Przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki uczniowie wałkowali a później formowali glinę, nadając jje odpowiedni kształt.
Efektem pracy uczniów były serduszka, ramki na zdjęcia, kwiatki - magnesy.
Wszystkim dzieciom zajęcia sprawiły wiele radości.
 

 W niedzielę 13.01.2013 r. odbył się
21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013

Jak co roku harcerze z naszej szkoły włączyli się do akcji, z której pieniążki przekazane zostaną na ratowanie życia dzieci i godną opiekię dla seniorów.
Dzięki ofiarności życzliwych ludzi udało nam się zebrać 4306,02 zł


W sobotę 12 stycznia w Hali Sportowej w Łodygowicach odbył się
Turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt
pod patronatem Wójta Gminy Łodygowice...

 Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy

http://www.lodygowice.pl/i/images2/bas477.jpg


Zdjęcia z przedstawienia wigilijnego - 21 grudnia 2012r.


  Święto św. Łucji

13 grudnia w całej Szwecji obchodzone jest święto św. Łucji. Z tej właśnie  okazji korytarzami naszej szkoły przeszedł pochód ze świętą Łucją na czele. Druhny, które jej towarzyszyły, śpiewały tradycyjną pieśń „Santa Lucia” i częstowały aromatycznymi pierniczkami.

Święto św. ŁucjiA oto historia tego niezwykłego święta …

Święta Łucja urodziła się pod koniec III wieku n.e. w Syrakuzach na Sycylii we Włoszech jako córka zamożnego rzymskiego urzędnika. Odrzuciła narzeczonego ze względu na wiarę w Chrystusa. Ten doniósł na nią, a był to czas prześladowania chrześcijan. Św. Łucja zginęła śmiercią męczeńską. Jest patronką Syrakuz i Sycylii, ale czci ją również cała Italia. Jednak największą popularnością cieszy się w Szwecji.

Imię Łucja wywodzi się z łacińskiego słowa lux, które oznacza światło, dlatego św. Łucja sprawuje pieczę nad granicą  pomiędzy światłem i ciemnością. Jest patronką dnia uchodzącego za najkrótszy w roku. Z tego powodu 13 grudnia w całej Szwecji szkoły, szpitale, domy starców i miejsca pracy odwiedza wczesnym rankiem mieniący się światłem orszak świętej Łucji.
Zwyczaj ten stał się powszechny w całej Szwecji pod koniec XIX wieku. Pierwszy pochód zorganizowano w Sztokholmie w 1927r.

Uczennice z klasy 2c


Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

 Finaliści XV Konkursu matematycznego o Puchar Dyrektora V LO w Bielsku-Białej
 1. Sara Barcik - klasa 3A Gimnazjum
 2. Jakub Mrowiec - klasa 3C Gimnazjum
Do zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów zakwalifikowała się
Sara Barcik, jako jedyna osoba w naszej gminie i jedna z 4 w powiecie żywieckim.

KLASA SPORTOWA KIBICUJE.

W sobotę 01.12.2012r  klasa sportowa wraz z opiekunkami wybrała się na międzynarodowy mecz piłki ręcznej do Wilkowic. Oglądany przez nas mecz Polska – Węgry kończył zmagania szczypiornistek w ramach  Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet o „Puchar Beskidów”
Klasa Sportowa Kibicuje
Przed wyjazdem zapoznaliśmy się z zasadami kulturalnego kibicowania oraz zaopatrzyliśmy się w „ niezbędnik”  kibica. Były to biało - czerwone szale, czapki, koszulki a także trąbki i megafon. Na trybunach prezentowaliśmy się profesjonalnie, a nasze okrzyki zagrzewały polskie zawodniczki do boju. Podczas gry analizowaliśmy sposób przeprowadzania ataków przez drużynę Polski i Węgier, rodzaje obrony, ustawienie zawodników na boisku. Na zakończenie odbyła się  dekoracje turniejowych drużyn Norwegii, Węgier i Polski. Mieliśmy również okazję zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
Dziękujemy p. Okrzesik i p. Błaszczak bo wyjazd bardzo nam się podobał i mamy nadzieję, że będzie ich więcej.
Uczniowie z klasy sportowej
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 40